ra tiếng vang th?ng th?ng trầm thấp.

"Ai?!"
Lớp học kế to?n tổng hợp thực h?nh Tại nguyễn ch?nh thanh đống đa
==
Lớp học kế to?n tổng hợp thực h?nh Tại minh khai hai b? trưng
Lớp học kế to?n tổng hợp thực h?nh Tại bắc ninh
Lớp học kế to?n tổng hợp thực h?nh Tại hải ph?ng
==
Lớp học kế to?n tổng hợp thực h?nh Tại tphcm

Đột nhi?n xuất hiện kẻ muốn nh?ng tay, l?m cho ba người Tạ Đ?nh nhướng