phi tiếu n?i: "Quả nhi?n l? c? t?nh c?ch ki?n cường a, bất qu?
trung tam day ke toan tai long bien
trung tam day ke toan tai ha dong
trung tam day ke toan tai thanh xuan
trung tam day ke toan tai cau giay
trung tam day ke toan tai binh duong

h?m nay xem ra ngươi muốn đối nghịch c?ng bổn tiểu thư rồi"