Hergün kahramanlar?mla yapt???m ke?ifte sorunlar olu?uyor. Birkaç ke?ifi normal yaparken bir sonraki ke?ifte tüm noktalar? yakmama ra?men 6 adet 1000x10 alt?n simgesi ç?k?yor. Hangi noktay? seçersem seçeyim hiçbir ödül alamadan uyar? yaz?s? ile ?ehir ekran?na dönüyorum. Bu problem tek seferlik de?il sürekli olan bir ?ey.

Platform: Android
Oyun Version: 18.02