Camelot'un Lordlar? ve Leydileri,

Yeniden adland?rma için yeterlilik kazanan ve Hayalet okçular?n? teslim alm?? olan oyuncular? geribildirim sa?lamak ve topluluktaki di?er üyelerle en yeni birlikler hakk?nda konu?mak üzere davet ediyoruz.