Noel burada, ama sinsi Piktler ödüllerin baz?lar?n? çald?! Pikt Kamplar?nda 'Çal?nm?? Ödül' araçlar?n? avla!

Onlar? Yuvarlak Kule'de Yolcu Kutusu ile kombine et, bu sana Yolcu Anahtar? için ödüller ve ?ans verir! Bu anahtar özel bir Noel oyununa eri?im sa?lamak için kullan?labilir. (Yuvarlak Kule'de bulunur)..

Grotto Anahtar? direkt olarak etkinliklerde bulunabilir!

Noel Oyunu oyna ve Dünya Elmaslar? kazanabilirsin (son sand?kta 3000 garantili, di?erlerinde ?ans), Usta Çekiç Sv 13 ve daha fazlas?!

Bol ?ans ve mutlu tatiller!