Han?mlar ve Beyler,

?u andan itibaren ay sonuna kadar, turnuva etkinliklerinde kazand???n Kâse Fragmanlar?yla ödüllendirileceksin!

(Not-lider tablosu ve s?ralamalar di?er oyunculardan veya senden çal?nm?? Kâse Fragmanlar?n? hesaba katmayacak.) Örne?in: e?er Güç Turnuvas?ndan 100 Kâse Fragman? kazan?rsan ve 20'si çal?nm?? ise, hala 100 adet lider tablosunda saklayacaks?n)

Her s?ralama Dünya Elmas ödülleri ve ayr?ca Usta Jetonlar? ve Kahraman Madalyalar? içerir! S?ralamalar? görmek için etkinlikte 'S?n?fland?rmalar' sekmesine t?kla.

Ödüller Mart ba??nda gönderilecek. ?yi ?anslar!