Arkada?lar cad?lar bayram? etkinli?inde 50 elmasla aç?lan ça?r?larda elmaslar geri verilecek dedi.Bende 3.7k elmas harcad?m,fakat 6 gün geçmesine ra?men hala gelmedi lütfen yard?m.