Ben Percival-7 server ?nda oynu?yorum 16 gundur oyunu oynuyorum oyun gayet ?y? d?zayn ed?lm?s olup kn?ght onl?ne oyuncusuydum oyunu b?rakm??t?m ve ben? bugune kadar saran tek oyun camelotun kahramanlar? d?ye b?l?r?m oylek? gunde en az 8-10 saat onl?ne ?m s?z dusunun art?k

?ikayetim ?u golden caverns c?kt? c?kal? ticket and pot?ons arenalar?n g?r?sler?n?n t?cket ?le yap?lmas? zaten t?cket yok nas?l b?r mant?kt?r olmayan t?cketlerle nas?l t?cket kasacam ya t?cket arenay? ayr? yap?n yada g?r?sler?n? t?cketle yapmay?n ve balzathorun kes?flerden kolay dusmuyor olmas?na ragmen f?re arenalar?n?da 5 t?ckete kurulmas? b?raz fazla deg?lm? zaten m?llet? zar zor yakal?yoruz yen? baslayan b?r?n?n oyunda ?lerlemes? kolay deg?l b?de ustune s?z ?s? zorlast?r?yorsunuz oylek? t?cket and pot?ons arenada elde ett?g?m t?cketler ?le bile balzathoru alamad?m tam 5 gundur ugras?yorum olmad? yan? ?syan etm?yor deg?l?m s?zden r?ca ed?yorum ?ved? b?r cozum bulmazsan?z ya oyunu b?rakacam yada tablet felan k?r?lacak evde ?lg?len?rsen?z sev?n?cem lutfen acele mudahale ed?n r?ca etsem f?re arena b?tmeden yen? b?r t?cket arena koyarm?s?n?z t?ckets?z g?r?leb?len...... l├╝tfen ?ved? yard?mmm .... 30 yas?nda adam?m yalvartt?n?z ben? ....