Merhaba Kabam çal??anlar?;
Do?rudan oyuncuya yap?lan sald?r?larda sadece 1 adet birlikle sald?r?lm?? olsa bile, bütün büyük dragonlar saatlerce yaral? oluyor. Bence bunun düzeltilmesi gerek.
Örne?in; sadece 1 adet uzun okçu ile birine sald?r?yorsun, Büyük Dragon ve Su Dragonu 1 saatlik iyile?meye denk gelen bir hasar al?yor. Üstelik sadece 1 adet askerle. Dragonlar bu kadar güçsüz olmamal?. Sava??rken insanlar sald?rmadan önce sadece 1 adet birlik gönderip bu aç??? kullan?yorlar. Te?ekkürler. ?yi günler...