Bir donanma kurmak büyük bir görev... Ama sabotaj oldu?unda yard?mc? olmuyor!

Kurnaz ajanlar 'Gemi Planlar?n?' de?i?tirmi? gibi görünüyor, bu özelliklere uygun ?ekilde in?a edilmi? her gemi çok k?sa bir seyahate sahip olacak! Görünene göre Vikingler Kral'?n istila planlar?n? duydular.

Arthur gerçek 'Gemi Planlar?n?' ve ayn? zamanda 'Sabotajc?lar?' bulan? istiyor, böylece Camelot adaletini görebilirler!

Oyun etkinlikleri ve tekliflerde ve ma?aralarda Gemi Planlar? & Sabotajc?lar? bulabilirsin. (Pikt Kamplar?nda 'Fenerler' bularak Ma?aralara gir)

Ödüller için yeni Aziz ?övalye içeren Yuvarlak Kule'ye götür!

AYRICA: 'Usta Sabotajc?' bul ve Dünya Elmaslar? içeren kocaman bir ödül için de?i toku? et!

Deniz Kurtlar?: Sand?k içerikleri


A?a??da ödül sand?klar?n?n içerikleri:

Usta Avc?
1 ?lahi E?itim(*Sv20) AYRICA
3 Usta Çekiç Sv13 AYRICA
500.000 K6 birlikleri AYRICA
500.000 Hayali Okçular AYRICA
1 Seviye 11 Yakut VEYA Zümrüt AYRICA
2.000.000 K3 birlikleri!

Yetenekli Avc?
1 ?lahi E?itim(*Sv20) VEYA
1 ?mparatorluk E?itimi(*Sv20) AYRICA
2 Usta Çekiç Sv13 AYRICA
250.000 K6 birlikleri AYRICA
250.000 Hayali Okçular AYRICA
1 Seviye 10 Yakut VEYA Zümrüt AYRICA
1.000.000 K3 birlikleri!

Uzman Avc?
1 ?lahi E?itim(*Sv20) VEYA
1 ?mparatorluk E?itimi(*Sv20) AYRICA
1 Usta Çekiç Sv 12 AYRICA
100.000 K6 birlikleri AYRICA
100.000 Hayali Okçular AYRICA
1 Seviye 9 Yakut VEYA Zümrüt AYRICA
500.000 K3 Birli?i

Acemi Avc?
1 ?lahi E?itim(*Sv20) VEYA
1 ?mparatorluk E?itimi(*Sv20) AYRICA
1 Usta Çekiç Sv 9 AYRICA
50.000 K1 birlikleri AYRICA
50.000 K2 birlikleri AYRICA
100.000 K3 Birli?i

Felaket Ustas?
1000 Dünya Elmas? VEYA
3 Kâbus Cephane Sand???

Viking Sanca??
2000 Dünya Elmas? VEYA
Kâbus Ekipman Seti