Results 1 to 5 of 5

Thread: Yeralt?n? Yönet

 1. #1

  Lightbulb Yeralt?n? Yönet

  Attachment 62929

  20/11/2015 => 06/12/2015

  Kral Arthur tam yeni PVP Arenas? için plan?n? duyurdu!

  Araf k?y? ?eridi bo? arazisinde dövü?ülmü? ve Inferno alevli ate?le sar?lm??ken, bu sefer Yeryüzünün derinliklerine seyahat ediyoruz.

  Yeralt?na gir.

  Zirveye kadar sava?abilir misin? Yaln?z m? sava?acaks?n yoksa bir ittifak?n yard?m?yla m?? Dövü?en binlerce ?övalye ile yolda? olarak kimi seçeceksin?
  Ak?ll?ca seç, ödüller üstün!

  Oyun ödüllerinin yan?s?ra (ta?, Ekipman ve dahas?n? içeren), SAMSUNG TABLETLER veriyor olaca??z!

  Ayr?ca, Yeralt? Ekipman? YALNIZCA bu etkinlik s?ras?nda kazan?labilir ve ard?ndan bulunmayacak!

  Kendini haz?rla!

  Yeralt?: ÖNEML?: Ana Dünya


  Yeralt? sunucusunda bir hesap ba?latmadan evvel, ödüllerinin gönderilmesini istedi?in hesaba giri? yap. Yeralt? '?ngilizce' sunucu sekmesinde bulunabilir.

  Örnek:

  Ben dünya 131'denim. Ödüllerimin dünya 131'e gönderilmesini istiyorum. Yeralt?'nda hesap olu?turmadan evvel 131'te oynad???mdan emin olmak istiyorum.

  Ödüllerim etkinlik sonunda dünya 1312e gönderilecek. (bölge kapand?ktan 72 saat sonra)

  (Ana sunucular? modifiye edemeyece?imizi / bu talimatlar takip edilmezse ödülleri herhangi bir yere gönderece?imizi unutma)


  For feedback on the Underworld Hardcore PvP server, please visit this thread.

 2. #2

  Yeralt?: Anahtar Bilgi

  Attachment 62952

  ?an, gurur, onur ve Samsung Tablet kazanma ?ans? için sava?!

  SUNUCU 17 gün boyunca aç?k kalacak - ard?ndan, bu sunucudaki her ?ey silinecek.
  ÖZELL?KLER:
  • ÇILGIN ödüller: Bir Samsung Tablet, YEN? EK?PMAN, ayr?ca tonlarca oyun içi içerik ve Ta?lar kazanma ?ans?!
  • ULUSLARARASI SUNUCU: Bu sunucu ?ngilizce hizmet verecek (Yerelle?tirilmi? bilgileri forumlarda bulabilirsin)
  • HARDCORE PVP: Birlik Saklama YOK, Firar VAR
  • KLAS?K MOD - MAX ?övalye seviye 215
  => Ma?aza yok, birlik sat??? yok. Ma?aza sadece Merlin'in Jetonu ve Mertlik Mühürü Paketi içerecek.
  => Paral? Asker yok.
  => Bu süper Merlin'in Oyunu Krall???n? sadece 1 Jetona geli?tirebilmen için geni? seçeneklere sahip güçlü araçlardan olu?an araçlar? sa?l?yor olacak!
  => ?ehir Tapusu sat?n al?nabilir AMA sunucu ilerledikçe ayr?ca ÜCRETS?Z olarak gönderilecek.
  => Anahtar araçlar (örne?in Ekipman) tekliflerde bulunacak ve sunucu ilerledikçe Yuvarlak Kulede de bulunacak.
  => ?ehir in?a zamanlar? hayli azalt?ld?!


  Feature Setting Comment
  Desertion On
  Troop Hiding Off
  Cities Unlocked 5
  Beginners Protection On 1 day
  Campaign Off
  Max Knight Level 215
  Item Shop On Very limited selection
  City Dependency Off
  Server Level Restriction 15 Players under lvl 15 can’t access PvP server

  Sezon için yeterlilik kazanan oyuncular ödül/leri bu sunucu kapand?ktan sonra ana sunucudan alacaklar. Yeralt?na girdi?in sunucu ANA sunucu olarak seçilecek. Yeralt?na yaln?zca ANA sunucudan kat?lmay? dene.

  Bölge kap?lar?n? 20 Kas?m 09:00 UTC
  Not: Bu bölgede bir seviye gereklili?i var - girmek için seviye 15'in üzerinde olmal?s?n.

  (Not: Kâse Sava?lar? sava? dönemi etkinli?i süresince baz? Ganimet Turnuvas? aralar?, ayr?ca bir etkinlik ortas? aras? olacak)

  Yeralt?:Tablet Ödül Bilgisi
  Verecek 6 tabletimiz var!

  • 2 Samsung Galaxy Tab A's
  • 4 Samsung Galaxy Tab 4
  Etkinli?in sonunda...
  • Galaxy Tab A #1: Yeralt? lider tablosuna ilk gelen kazanacak!
  • Galaxy Tab A #2: Lider tablosundaki en iyi 100 oyuncudan rasgele seçili!
  • Galaxy Tab 4 #1: Seviye 40 üzerindeki oyunculardan rasgele seçili!
  • Galaxy Tab 4 #2: Toplam 4.000.000 üzerinde güce sahip oyunculardan rasgele seçili!
  • Galaxy Tab 4 #3: Her gün Yeralt?na giri? yapan tüm oyunculardan rasgele seçili!
  • Galaxy Tab 4 #4: Lider tablosunda s?ra 1500 üzerindeki tüm oyunculardan rasgele seçili!

  Notlar:Kazanan ba??na bir tablet - örne?in rasgele havuzlardan iki kere seçilecek kadar ?ansl?ysan, bir tablet elde edeceksin. Tabletler Avrupa standartlar?na uygun gelir, ya?ad???n yere ba?l? olarak bir priz dönü?türücüye ihtiyac?n olabilir. Kazananlar duyurulacak ve sonra detaylarla oyun içi mesajlar arac?l???yla irtibata geçinilecek.


  Tek bir sorun kal?yor... Yeralt?n? yönetebilecek misin?

 3. #3

  Yeralt?: ÖNEML?: Ana Dünya

  Yeralt? sunucusunda bir hesap ba?latmadan evvel, ödüllerinin gönderilmesini istedi?in hesaba giri? yap. Yeralt? '?ngilizce' sunucu sekmesinde bulunabilir.

  Örnek:


  Ben dünya 131'denim. Ödüllerimin dünya 131'e gönderilmesini istiyorum. Yeralt?'nda hesap olu?turmadan evvel 131'te oynad???mdan emin olmak istiyorum.
  Ödüllerim etkinlik sonunda dünya 1312e gönderilecek. (bölge kapand?ktan 72 saat sonra)

  (Ana sunucular? modifiye edemeyece?imizi / bu talimatlar takip edilmezse ödülleri herhangi bir yere gönderece?imizi unutma)

 4. #4
  Champions Gem Platinum Gold Silver Bronze Ore Stone Wood
  QTY Reward Name QTY Reward Name QTY Reward Name QTY Reward Name QTY Reward Name QTY Reward Name QTY Reward Name QTY Reward Name QTY Reward Name
  1 Underworld Gear Set 4 Underworld Armoury Chest 3 Underworld Armoury Chest 3 Underworld Armoury Chest 2 Underworld Armoury Chest 1 Underworld Armoury Chest 1 Underworld Helmet 1 Underworld Breastplate 1 Underworld Breastplate
  1 Underworld Sword 1 Underworld Sword 1 Underworld Sword 1 Jewel 11 Mystery Chest 3 Jewel 10 mystery chest 2 Jewel 10 mystery chest 1 Jewel 10 mystery chest 2 Jewel 9 Mystery Chest 1 Jewel 9 Mystery Chest
  4 Jewel 11 Mystery Chest 3 Jewel 11 Mystery Chest 2 Jewel 11 Mystery Chest 1 Total Master Hammer +12 1 Total Master Hammer Lv 11 1 Total Master Hammer Lv 11 1 Total Master Hammer Lv 10 1 Total Master Hammer Lv 10 1 Total Master Hammer Lv 9
  4 Total Master Hammer +12 3 Total Master Hammer +12 2 Total Master Hammer +12 1 Master Hammer (Lv13) 2 Master Hammer (Lv12) 1 Master Hammer (Lv12) 2 Master Hammer (Lv11) 1 Master Hammer (Lv11) 1 Master Hammer (Lv10)
  5 Master Hammer (Lv13) 3 Master Hammer (Lv13) 2 Master Hammer (Lv13) 1 Celestial Guidance (L135) 1 Celestial Guidance (L130) 1 Celestial Guidance (L125) 1 Celestial Guidance (L120) 1 Celestial Guidance (L115) 1 Celestial Guidance (L110)
  1 Celestial Guidance (L150) 1 Celestial Guidance (L145) 1 Celestial Guidance (L140) 6 Gold EXP Charm 5 Gold EXP Charm 4 Gold EXP Charm 3 Gold EXP Charm 2 Gold EXP Charm 1 Gold EXP Charm
  20 Gold EXP Charm 15 Gold EXP Charm 10 Gold EXP Charm 20 Prestige Banner Lv. 2 15 Prestige Banner Lv. 2 10 Prestige Banner Lv. 2 5 Prestige Banner Lv. 2 3 Prestige Banner Lv. 2 1 Prestige Banner Lv. 2
  40 Prestige Banner Lv. 2 30 Prestige Banner Lv. 2 25 Prestige Banner Lv. 2 100 Gold Hero Medallion 80 Gold Hero Medallion 60 Gold Hero Medallion 40 Gold Hero Medallion 30 Gold Hero Medallion 20 Gold Hero Medallion
  300 Gold Hero Medallion 200 Gold Hero Medallion 150 Gold Hero Medallion
  Classifications Ranks
  Champion 3
  Gem 4 - 100
  Platinum 101 -200
  Gold 201 300
  Silver 301 - 500
  Bronze 501 - 1,000
  Ore 1,001 - 2,000
  Stone 2,001 - 3,000
  Wood 3,001 - 10,000  Yeralt?: Elmas Kat?l?m Ödülleri
  Dünya Elmas Kat?l?m ödüllerini unutma! En az 1350 Underworld Trophies elde et ve 50 Dünya Elmas? al!

  Participation prize
  Minimum amount of trophies to obtain: 1,350
  Amount of Gems rewarded: 50


  AYRICA, öldürdü?ün her 500.000 Güç için 5 Dünya Elmas? al! (maksimum 125 Dünya Elmas?) Yeralt? sona erdikten sonra Dünya Elmaslar? evine gönderilecek. (Bir Birlik Öldürme etkinli?i Yeralt? süresince devam edecek, öldürdü?ün Güçleri ölçmek için oyun etkinlik merkezini kontrol et)

  Incentive prize
  Might killed tier 500,000
  Gem per tier 5
  Max reward 125


 5. #5

  Event Calendar

  Event Calendar

  Click the image to open full size


  Attachment 62953

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •