Merlin uyuyor ve kara koyunlar? dü?lüyor. Günbat?m? ?????nda par?lt? griye dönerken denizin üzerinde dola??yorlar. Küçük kartaneleri a?a?? sürükleniyor, suyun so?uk kucaklamas?nda sessiz bir f?s?lt?yla ölüyorlar. Öfkeli, sakall? yüzler ve tuhaf y?lanlar dönüyor...
Merlin uyan?yor.

Yeniden uyuyam?yor, karanl?kta duran kaleden geçiyor, kendini bir gerçek hayat kâbusunda bulmak için.

Usta Demirciler k?y?ma u?rad?, bedenleri ölümün kokusuyla dövmeyi bo?uyor, araçlar? çal?nd?!

Kimin umrunda?!! Birileri Camelot'u güçlü k?lan bilgi ve s?rlar? ortadan kald?rmaya çal???yor.

Bilgi depolanmal? - yeni Demirciler bulunmal?, s?rlar ortaya ç?kar?lmal? ve ekipman yarat?lmal?! Kral Arthur Lord ve Leydilerini bölgeye ça??rmak için bir ça?r? gönderdi:
Bunu ba?ar ve ödüllendiril!

B?LG?:

Bul ve Usta Çekiç 13 içeren inan?lmaz ödüller için 'Volkan Ate?ini' 'Usta Demirci' ile kombine et!

Bu araçlar etkinlikler, promosyonlar, mini oyunlar ve Ma?aralarda bulunabilir. (Pikt kamplar?nda Fenerleri bul)

Etkinlik ??MD? ba?l?yor ve de?i? toku?lar sona ermeden 24 saat önce sona erecek.

Esnaf'?n Miras?
Bu sand?k a?a??daki araçlar?n hepsini içerir:
- 5 Usta Çekiç +13
- 1 Tam Usta Çekiç +12
-1 Mücevher 11 Gizemli Sand???
-1 ?lahi E?itim (*Sv15)
-200.000 K6 birlikleri
-150.000 Hayalet Avc?s?
-5 Efsanevi Toz Paketi (1 Destans? T?ls?m Tozu Gizemli Sand??? ve 1 Lüks T?ls?m Tozu Paketi içerir)


Esnaf'?n Egemenli?i
Bu sand?k a?a??daki araçlar?n hepsini içerir:
-3 Usta Çekiç +13
-3 Usta Çekiç +12
-1 Mücevher 10 Gizemli Sand???
-5 ?mparatorluk E?itimi (*Lv.15)
-200.000 K5 birlikleri
-150.000 Hayalet Avc?s?
-3 Efsanevi Toz Paketi (1 Destans? T?ls?m Tozu Gizemli Sand??? ve 1 Lüks T?ls?m Tozu Paketi içerir)

Esnaf'?n Hâkimiyeti
Bu sand?k a?a??daki araçlar?n hepsini içerir:
- 1 Usta Çekiç +13
-2 Usta Çekiç +12
-1 Mücevher 9 Gizemli Sand???
-3 ?mparatorluk E?itimi (*Lv.15)
-150.000 K5 birlikleri
-100.000 Hayalet Avc?s?
-1 Efsanevi Toz Paketi (1 Destans? T?ls?m Tozu Gizemli Sand??? ve 1 Lüks T?ls?m Tozu Paketi içerir)

Esnaf'?n Etkisi
Bu sand?k a?a??daki araçlar?n hepsini içerir:
- 1 Usta Çekiç +13 VEYA +12
-1 Mücevher 8 Gizemli Sand??? VEYA 1 ?mparatorluk E?itimi (*Lv. 15)
-100.000 K4 birlikleri
-50.000 Hayalet Avc?s?
-1 Efsanevi Toz Paketi (1 Destans? T?ls?m Tozu Gizemli Sand??? ve 1 Lüks T?ls?m Tozu Paketi içerir)

Esnaf'?n Etkisi
Bu sand?k a?a??daki araçlar?n hepsini içerir:
-Usta Çekiç +13 VEYA 100.000 K4 birlikleri
-50.000 Hayalet Avc?lar? VEYA ?mparatorluk E?itimi (*Lv.10)