Results 1 to 4 of 4

Thread: [Etkinlik] ...ancak, yokedici trajediden ötürü bitirmeyi ba?aramad?!

 1. #1
  Aikhjarto
  Guest

  Lightbulb [Etkinlik] ...ancak, yokedici trajediden ötürü bitirmeyi ba?aramad?!

  Yeni ke?fedilmi? belgeler bunu kan?tl?yor, unutulmu? zamanlarda Atlantis halen gençken, imkans?z? ba?armaya çal??an bir simyac? vard?. Yasalara kar?? olarak amac? yaln?zca özel ta?lar i?lemek de?il ayn? zamanda birliklerini saha güçlü k?lmakt?. Güçlü savunma ve ölümcül zehiri kombine ederek bir yarat?k yaratmak istedi, her?eyi ve herkesi yokedebilecek bir yarat?k. Bilgeye göre ilerleme kaydetti, ancak y?k?c? bir trajedi yüzünden tamamlayamad?.
  Vatanda?lar?m?zdan antik yaz?tlara bakmalar?n? ve bu tehlikeli yarat???n nas?l görünebilece?i konusunda bize kan?t göndermelerini istedik. Bu raporlar? aç?kl??a kavu?turacak her bilgi ödüllendirilecektir! Bu görevi üstlenmeye haz?r m?s?n?


  Kurallar:


  1. 5 Kas?m 2015'e dek, 'Ta? Kesilmi? Titan' ve 'Zehir Ejderhalar?'n?n birle?iminin nas?l görünebilece?i konusunda bizi bilgilendir.
  2. Bir resim çiz, bir animasyon yarat, elindeki materyallerden bir?ey tasarla veya bir balkaba?? oy. Hepsi sana kalm??!
  3. “youtube.com” veya “imgur.com”a bir animasyon (video veya .gif dosyas?) veya bir resim (.png, .jpg veya benzeri) yükle ve bu ba?l???n linkini bize gönder.
  4. Oyuniçi ismini ve sunucu ismini ekle, böylece bu harika çal??man?n kime ait oldu?unu bilebiliriz.


  Örnek:

  Bu a?amada bir örnek sunmak istiyoruz böyleve ne hakk?nda konu?tu?umuzu bilebilirsin. Maalesef, gördü?ün üzere, bu konuda kötüyüz, lütfen anlay?? göster.
  Ödüller:


  • S?ralama 1: 50 Bronz Alevli Ta?lar + 20.000 Ta? Kesilmi? Titan + 20.000 Zehir Ejderhas? + 1 15 saatlik h?zland?r?c? + 1 parça Istakoz
  • S?ralama 2-3: 25 Bronz Alevli Ta?lar + 10.000 Ta? Kesilmi? Titan + 10.000 Zehir Ejderhas? + 8 saatlik h?zland?r?c? + 1 parça Geyik Eti
  • S?ralama 4 - 5: 10 Bronz Alevli Ta?lar + 5.000 Ta? Kesilmi? Titan + 5.000 Zehir Ejderhas? + 1 2.5 saatlik h?zland?r?c? + 1 parça Tavuk
  • Her kat?l?mc?: 15 dakikal?k h?zland?r?c?, 1 parça Koyun Eti  Bunun üzerine ba?ka bir bonus ödülü alacak kat?l?mc?y? rasgele seçece?iz. ?letilerini dört gözle bekliyoruz ve 'yarat?c?l?k' konusunda sana harika bir zaman diliyoruz!


  Atlantis Ejderhalar? - Ejderhan?n Mirasç?lar?

 2. #2
  Noob_5VT7NGC
  Guest

  Yar??ma

  http://imgur.com/eV65L6p yar??may? geç gördüm bu kadar yapabildi oda çal??t???m için adisyona çizip temize bu kadar çektim kusura bakmay?n belden a?a??s? sis vs duman gibidir kambur bi canavar, khoffner ismi yak???cagini dusunuyorum,te?ekküller

 3. #3
  Aikhjarto
  Guest
  Merhabalar, bu müthi? çizim için te?ekkür ederiz! Lütfen oyuncu isminizi (oyunda oldugu gibi) ve oynad???n?z sunucunun numaras?n? verebilir misiniz?'

 4. #4
  Aikhjarto
  Guest
  Merhaba Atlantis Vatanda?lar?,

  Etkinli?imizde yer ald???n?z ve harika foto?raflar gönderdi?iniz için hepinize te?ekkür etmek isteriz. Sizi daha fazla bekletmek istemiyoruz, i?te kazananlar:
  Daha güzel resimler: ???rî??ø? (Troezen) ; Altea (Autochthon) ; Anastasia Steele (Lympha) ; Brown (Proclus) ; Darren (Celestia) ; Dave Anubis (Lympha) ; Heidi (Proclus) ; Kaylop (Celestia) ; <[MAGNETO]> (Lympha) ; xXx3£?@Qu3®OxXx (Nirvana) ; Yael Sin Rival (Sinis)

  Normal s?ralamalar?n yan?s?ra, özel ödülü alacak oyuncuyu seçece?imizi teyit ederiz. Kazanan: Maksdesign (Diaprepes)

  Zaman ay?rd???n?z için te?ekkürler. Gelecekte muhakkak ba?ka etkinlikler ba?lataca??z. E?er ba?ka önerileriniz varsa fikrinizi anlatan bir forum ba?l??? olu?turun!

  En içten dileklerimizle,

  Atlantis Ejderhalar?: Ejderhan?n Mirasç?lar?!

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •