Kral Arthur demirciler kadar olmasa da güçlü sihirbazlar olan Druidler için canavar sava?ç? Ekipman? yapma sorumlulu?unu geri çevirdi.

Oldukça s?radan Ekipman seti Camelot'un karanl?k orman?nda gizli Druid sitesine götürüldü. I??lt?lar ve garip gürültüler geceyi ayd?nlat?yor, ormana girmi? dedikodusu yap?lan insanlar?n geri dönmedi?inde.

Merlin Krala Ekipman?n neredeyse tamam oldu?unu aç?klad? ve Kral görmek için daha fazla sabredemiyor.

Gelecek günlerde bir kaç gün içerisinde, Ekipman s?radan görüntüsünden bamba?ka bir?eye dönü?tü!

Yeni Kâbus ?övalyesi Ekipman?n?n bir ekran resmini özel etkinlik adresimize sunacak ilk 30 oyuncu içerisindeysen (sava? raporunda), Usta Çekiç Sv 12 kazanacaks?n!

Ekran resmini events-eu@kabam. com'a gönder.

Oyuncu ve sunucu isminin ard?ndan ba?l?kta a?a??daki formatta 'EK?PMAN' yaz:

EK?PMAN, Oyuncu ?smi, Bölge

Notlar:
Ekipman sava? raporunda gösterilmeli
Çift giri?ler say?lmayacak, maili sadece bir kere gönder.
?lk 30 oyuncu hak kazand???nda oyun içi mesaj? bir kere gönderilecek.