Results 1 to 2 of 2

Thread: Camelot Yarat?klar?

 1. #1
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Camelot Yarat?klar?

  Y?l?n bu zaman?nda, dünyalar aras? s?n?rlar her zamankinden daha istikrars?z. Zirve cad?lar bayram?nda gelecek ama ?imdi garip ?eyler oluyor.

  Merlin' e göre bu seviye 11 mücevherleri yaratmak için büyük miktarda büyücülü?e ba?l?. O pervanenin ate?e gitti?i gibi, bu garip varl?klar?n - güce gitti?ini - istila etti! Sava? Ünikornlar? ve Gryphonlar farkedildi! Dahas? gelecek mi?

  Baz?lar? bu yarat?klar?n Kâse Sava?lar?'n?n yap?ld??? Outremer'den geldi?ini iddia ediyor. Baz?lar? Piktler taraf?ndan gönderildilerini iddia ediyor, kimilerinin daha vah?i teorileri var...

  Her durumda, Kral Arthur bu yarat?klar?n bölgesinde dola?mas?n? istemiyor!

  Canavarlar? yakalayan tüm Lord ve Leydilere fantastik de?i? toku?lar sunacak.

  Teklifler ve etkinliklerde Sava? Ünikornlar?n? bul.
  Kâse Sava?lar?nda, Pikt Kamplar?nda ve sand?klarda Gryphonlar bulabilirsin.

  Eski Sava? Ünikornlar?n? bulabilirsiniz. Onlar? elde etme ödülleri çok büyük, ama yarat?klar oldukça nadir...

  Ödüller için canavarlar? Yuvarlak Kule'de de?i? toku? et. (sand?k içerikleri di?er bir mesajda gösterilecek)

  De?i? toku?lar ?imdi burada! Etkinlik sona erdi?inde, bu canavarlar Alt?n için sat?labilir!
  Ayr?ca, en fazla Gryphon toplayan en iyi 500 oyuncu (dünyalar aras?) ve en fazla Unikorn toplayan en iyi 250 oyuncu (dünyalar aras?) ücretsiz bir Ünikorn avatar? alacak.


  Efsane Anlat?c?
  Bu sand???n içeri?i:
  Büyük Pürüzsüz Zümrüt VEYA
  Büyük Pürüzsüz Safir VEYA
  50.000 Ate? Katapültü AYRICA
  30.000'e varan K5 birlikleri AYRICA
  30.000'e varan K4 birlikleri AYRICA
  30.000'e varan K3 birlikleri AYRICA
  30.000'e varan Elemental Afsuncular

  Efsanelerin ?ark?c?s?
  Bu sand???n içeri?i:
  Büyük Pürüzsüz Zümrüt VEYA
  Büyük Pürüzsüz Safir VEYA
  80.000 Ate? Katapültü AYRICA
  60.000 e varan K5 birlikleri AYRICA
  60.000'e varan K4 birlikleri AYRICA
  60.000 e varan K3 birlikleri AYRICA
  60.000'e varan Elemental Afsuncular AYRICA
  ?mparatorluk E?itimi (*Sv15) veya (*Sv10)

  Efsane Konusu
  Bu sand???n içeri?i:
  Büyük Pürüzsüz Zümrüt VEYA
  Büyük Pürüzsüz Safir VEYA
  100.000 Ate? Katapültü AYRICA
  100.000'e varan K5 birlikleri AYRICA
  100.000 e varan K4 birlikleri AYRICA
  100.000 e varan K3 birlikleri AYRICA
  80.000'e varan Elemental Afsuncular AYRICA
  ?lahi veya ?mparatorluk E?itimi (*Sv15)


  ?lahi Efsane
  Bu sand???n içeri?i:
  E?it ?anslar:
  Büyük Pürüzsüz Zümrüt VEYA
  Büyük Pürüzsüz Safir VEYA
  AYRICA
  ?lahi E?itim (*Sv15) AYRICA
  1.000.000 K3 birlikleri!


 2. #2
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Ma?aralarda Yarat?klar!

  Camelot'un alt?ndaki ma?aralara gir - rivayete göre baz? yarat?klar orada saklan?yor!

  Nas?l oynayacaks?n:

  - Ma?aralara girmek için, yolunu ayd?nlatacak bir fenere ihtiyac?n var. Bu ma?azada ve Pikt kamplar?nda bulunabilir.

  - Yuvarlak Kulede macerana ba?la. Burada üç patika var ve bulunacak üç ana hazine:

  Küçük Hazine Ma?aras?
  Büyük Hazine Ma?aras?
  Mucizevi Hazine Ma?aras?

  Her Hazine Ma?aras?nda Yarat?klar bulacaks?n. En son ma?arada Ya?l? Yarat?klar bulma ?ans?na sahipsin (Ya?l? Ünikorn)

  Bilgi

  - Her patikan?n ba?lang?ç ve biti? noktas?nda (Hazine Ma?aras?n? bulaca??n yerde), be? basamak var. Her patika bir sonrakine ilerlemeni veya ayr?lman? sa?layacak e?it ?ansa sahip - ama bu olursa, yine de ödüllendirileceksin.

  - Sen bir Hazine Ma?aras?na eri?meden iki basamak evvel, patikada bir Forka rastlayabilirsin. Ya devam edeceksin (sand??? açarak) veya yönünü de?i?tirmek için Yuvarlak Kulede de?i? toku? edeceksin.

  - Düz devam etmek bir Hazine Ma?aras?na eri?mek için daha yüksek ?ans anlam?na gelir - daha de?erli Hazine Ma?aralar?na eri?mek için daha sonra de?i? toku? etmelisin.

  - ?pucu: Merlin diyor ki Büyük Hazine Ma?aras?na eri?mek için, solda bir yere dönmelisin. Sola döndü?ünde, Mucizevi Hazine Ma?aras?na eri?mek için, sa?a dönmelisin.


  ?yi ?anslar!

  Etkinlik ?imdi ba?lad?, de?i? toku?lar sona erene dek devam edecek!Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •