Results 1 to 2 of 2

Thread: Camelot Korumas?

 1. #1
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Camelot Korumas?

  Aziz ?övalye *15 vard?.

  Sava? devam etti?i sürece, sava?ç?lar can verecek ya da güçlenecek. Kin besleyen rakiplerin bir kö?e ararken sava??n uygulamalar? çe?itlendi.
  Bazen en küçük avantaj zafer ve yenilgi aras?ndaki fark demektir.
  Bu tam sava? arenas?nda, Aziz ?övalye *15 do?du.

  Araçlar toplayarak ve onlar? Yuvarlak Kulede de?i? toku? ederek bu seviyeye ula?abilirsin!

  Bu denli güç yok olmak için yetenek gerektirir, sihirli Vesayet ve Korumak?r?c?lar ödüllerin kilidini açmal?, bu Camelot'ta bulunabilir!

  ?övalye paketlerini açmak için Vesayet (Pikt kamplar?, Kâse Sava?lar?, Patron etkinlikleri ve dahas?) veya Korumak?r?c?lar (mini oyunlar ve özel teklifler) topla.

  Mümkün de?i? toku?lar? görmek için Yuvarlak Kuleye git.

  Her ?övalye ödülü sand??? içeri?iyle bir mesaj gelecek. Daha fazla ayr?nt? için mesajlar?n?z? takip edin!


  Camelot Korumas?: Sand?k Ödülleri


  Vesayet Ustas?
  Usta!
  Bu sand?k a?a??dakilerin hepsini içerir:
  1 ?lahi E?itim (*Sv15)
  200.000 Lanetli Yay
  200.000 K6 Birli?i
  200.000 K4 Birli?i
  200.000 K3 Birli?i
  1 Sv 10 Mücevher

  Sihir Ustas?
  Uzman!
  Bu sand???n içeri?i:
  1 ?lahi E?itim(*Sv 15) VEYA
  1 ?mparatorluk E?itimi(*Lv15) AYRICA
  120.000 Lanetli Yay
  120.000 K6 Birli?i
  120.000 K4 Birli?i
  120.000 K3 Birli?i

  Vesayet Ustas?
  Usta!
  "Bu sand???n içeri?i:
  1 ?mparatorluk E?itimi(*Lv15) AYRICA
  50.000 Lanetli Yay
  50.000 K6 Birli?i
  50.000 K4 Birli?i
  50.000 K3 Birli?i

  Vesayet Ç?ra??
  Ç?rak!
  Bu sand???n içeri?i:
  1 ?mparatorluk E?itimi(*Sv15) VEYA
  1 ?mparatorluk E?itimi(*Sv15) AYRICA
  20.000 Lanetli Yay
  20.000 K6 Birli?i
  20.000 K4 Birli?i
  20.000 K3 Birli?i
 2. #2
  DanaKabam
  Guest

  Ma?aralarda Koruma!

  Camelot'un alt?ndaki ma?aralara gir ve Koruma ve Koruma k?r?c? ara!

  Nas?l oynayacaks?n:

  - Ma?aralara girmek için, yolunu ayd?nlatacak bir fenere ihtiyac?n var. Bu ma?azada ve Pikt kamplar?nda bulunabilir.

  - Yuvarlak Kulede macerana ba?la. Burada üç patika var ve bulunacak üç ana hazine:

  Küçük Hazine Ma?aras?
  Büyük Hazine Ma?aras?
  Mucizevi Hazine Ma?aras?

  Her Hazine Ma?aras?nda Koruma bulabilirsin, Mucizevi, Ma?arada bir Koruma K?r?c?!

  Bilgi

  Her patikan?n ba?lang?ç ve biti? noktas?nda (Hazine Ma?aras?n? bulaca??n yerde), be? basamak var. Her patika bir sonrakine ilerlemeni veya ayr?lman? sa?layacak e?it ?ansa sahip - ama bu olursa, yine de ödüllendirileceksin.

  - Sen bir Hazine Ma?aras?na eri?meden iki basamak evvel, patikada bir Forka rastlayabilirsin. Ya devam edeceksin (sand??? açarak) veya yönünü de?i?tirmek için Yuvarlak Kulede de?i? toku? edeceksin.

  - Düz devam etmek bir Hazine Ma?aras?na eri?mek için daha yüksek ?ans anlam?na gelir - daha de?erli Hazine Ma?aralar?na eri?mek için daha sonra de?i? toku? etmelisin.

  - ?pucu: Merlin diyor ki Büyük Hazine Ma?aras?na eri?mek için, solda bir yere dönmelisin. Sola döndü?ünde, Mucizevi Hazine Ma?aras?na eri?mek için, sa?a dönmelisin.


  ?yi ?anslar!

  Etkinlik ?imdi ba?lad?, de?i? toku?lar sona erene dek devam edecek!

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •