G?R?? Takvimi Kurallar? güncellendi

Camelot'un Lordlar? ve Leydileri,

Bu ay her hafta daha iyi ödüller alman?za izin verecek yeni giri? takvimini tan?tmaktan heyecan duyar?z.
1 Eylülden itibaren, giri? takviminde haftal?k jetonlar toplayabilecek ve onlar? Yuvarlak Kulede her haftan?n sonunda de?i? toku? edebileceksiniz.
Bu nas?l gerçekle?ecek?
Tüm 6 Hafta 1, Hafta 2, Hafta 3 ve Hafta 4 Jetonlar?n? topla ve onlar? Yuvarlak Kulede kar??l?k gelen ödüllerle de?i? toku? et. Her hafta 1 jeton topla ve bonus ödül al.

Haftal?k ödüller:
6 'Hafta 1 Jetonlar?' = 2 'Giri? Ödülü - Hafta 1'

Bu sand???n içeri?i:
2 Guinevere'nin Kum saati
1 Demir EXP T?ls?m?
10 Dünya Elmas?
1 Görevli Kum saati
5 Dayan?kl?l?k ?ksiri
1 ?mparatorluk E?itimi (*Sv5)
5 Alt?n Kahraman Madalyonu

6 'Hafta 2 Jetonlar?' = 1 'Giri? Ödülü - Hafta 2'
Bu sand???n içeri?i:
1 Kâse Sava?lar? Düzen Kap?s?
20 Dünya Elmas?
1 ?lahi E?itim(*Sv5)
3000 Lanetli Yay
2 Kumandan?n Kum saati
3 Sertle?tirilmi? At Ayakkab?s?
1 Bronz EXP T?ls?m?

6 'Hafta 3 Jetonlar?' = 1 'Giri? Ödülü - Hafta 3'
Bu sand???n içeri?i:
20 Dünya Elmas?
1 Gümü? Exp T?ls?m?
1 Kutsal Rehberlik (Sv80)
1 Kutsal Kâse E?itimi (Sv255)
3 Kraliyet Kum saati
30000 Koçba??
2 ?mparatorluk E?itimi (*Sv5)

6 'Hafta 4 Jetonlar?' = 1 'Giri? Ödülü - Hafta 4'
Bu sand???n içeri?i:
50 Dünya Elmas?
3000 Elemental Afsuncu
1 Sezon 6 Cephanelik Sand???
3 Alevlenen Oklar
3 Alevlenen At ayakkab?lar?
2 Dayan?kl?l?k ?ksiri
1 Alt?n Exp T?ls?m?

BONUS:
1 'Hafta 1 Jetonu' + Hafta 2 Jetonu + Hafta 3 Jetonu + Hafta 4 Jetonu = 10.000 Ku?atma Kulesi


De?i? toku?lar 1 Ekim 02.00'ye dek sürecek, bu tarihten evvel Yuvarlak Kulede kutular?n? de?i? toku? etti?inden emin ol. 1 Ekim'den sonra, kalan tüm haftal?k jetonlar? açabileceksin ve her kademeden 5000 birlik bulacaks?n.
Her zamanki gibi, geri bildirimleriniz bizim için çok de?erli, bu nedenle sizi forumlarda yeni takvimde fikirlerinizi sunmaya davet ediyoruz.