Merhaba,

Eylülün ilk haftas?nda, Kâse Fragmanlar? etkinli?i için yeni bir rotasyon test edece?iz. EU sunucular?nda NA sunucular? birle?tirece?iz ve Kâse Fragmanlar? kazanma f?rsat? sunaca??z. Bu rotasyona ek olarak, NA sunucular?na de?i? toku? sistemini tan?taca??z. (EU sunucular?nda kullan?lan) ??te böyle çal???r:

Ay süresince geçerli 3 ve 4 de?i? toku? (örne?in: Usta Çekiç 12)
4 haftal?k topluluk de?i? toku?lar?

Topluluk de?i? toku?lar? senin taraf?ndan seçildi. Her haftasonu, Yuvarlak Kulede ertesi hafta görmek istedi?in de?i? toku?lar için oy verebileceksin. Bu haftan?n Topluluk de?i? toku?lar? (EU sunucular? için):

Dayan?kl?l?k - 34.000 Kâse Fragman? (oyuncu ba??na / ayba??na 14 oyuncuya s?n?rl?) Bu sand?k 1, 2 veya 3 Dayan?kl?l?k ?ksiri içerir
T?ls?m Tozu - 16.000 Kâse Fragman? Bu sand???n içeri?i: 1 ile 5 aras? Yayg?n, Al???lmam??, Nadir veya Süper Nadir T?ls?m Tozu
Onur Flamas? (Sv1 & Sv2) - 80000 Kâse Fragmanlar? Bu sand?k 1, 2 veya 3 Onur Flamas? içerir.

Etkinlik rotasyonu:

Pazartesi, Sal?, Cuma ve Pazar*

Attachment 62790

*NOT: Pazar günü 24 saat sürecek ?ttifak Birlik Öldürme Turnuvas? var.

Çar?amba, Cuma ve Cumartesi*

Attachment 62791

*NOT: Cumartesi 24 saat boyunca ?ttifak Güç Turnuvas? sürecek.

Etkinlik ödülleri:

Attachment 62792