Results 1 to 3 of 3

Thread: Camelot'un En Güçlü ?ampiyonu - Sezon 6

 1. #1
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Camelot'un En Güçlü ?ampiyonu - Sezon 6

  Burada, burada! Camelot'un En Güçlü ?ampiyonu Sezon 6 burada! Bu sefer gücünü test ediyor ve tüm Camelot'ta en güçlü Lord ve Leydi'yi bulmak için bir yar??ma düzenliyoruz. Camelot'taki en büyük ?ampiyon olmak için neler gerekti?ini biliyor musun?
  Aç?klama:
  Camelot'un en Güçlü ?ampiyonlar? Turnuvas? sezon süresince haftalarca süren Turnuva etkinliklerine kat?larak Yadigâr biriktiren oyuncular?n toplam ba?ar?lar?n? ölçer. En az?ndan bir Yadigâr kazanm?? tüm oyuncular bir ödül alacak!
  Kurallar:
  1. Turnuva 9 A?ustos 16.00’dan 21 A?ustos 24.00’e kadar sürecek. *Zamanlar de?i?ebilir.2. Etkinlikler de?i?ebilir ve fla? etkinlikler önümüzdeki üç hafta içerisinde ç?kabilir.3. Camelot'un En Kudretli Mükâfat? çevrilebilir de?ildir sadece kat?l?mc?lar?n s?ralama puanlar?n? görmek için kullan?l?r. Bu araç oyuncular?n envanterlerinden Sezon 6 bittikten sonra ç?kart?lacakt?r.4. Yadigârlar sat?lmayacak ve araç kazanman?n tek yolu turnuvalarda yer almakt?r. 5. Yadigâr say?mlar? s?ralamalarda geçerlilik devam ettirmek için yar??ma süresince denetlenecek. Etkinlik süresinde herhangi bir aksakl?ktan yararlan?p s?ralamas?n? de?i?tiren oyuncular?n hesaplar?na yapt?r?m uygulanacakt?r.6. ?LK KEZ, yar??ma Camelot'un tüm bölgelerinde ayn? anda geçerli olacak: US, EU & Di?er dünyalar: 90,91,99,104,105,106,107,108,109,110,111,116,117,1 18,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 ,135,136,137,138,139,140,141,142.

  S?ralama:
  Kat?l?mc?lar ne kadar çok Camelot'un En Kudretli Mükâfat? ellerinde bulundurduklar?na göre s?n?fland?r?lacakt?r. Bu S?n?fland?rma kategorileri kategorilere yerle?tirilecek olan oyuncular?n miktar?n? belirleyecektir.Örnek olarak: Elmas S?n?fland?rmas?nda sadece 95 oyuncu olabilir bu nedenle Mükâfatlar?na göre 6-100 s?ralamas?nda yer alan oyuncular Elmas kategorisinde olacaklard?r.Biliniz ki e?er bir S?n?fland?rman?n alt taraf?ndaysan?z, ba?ka bir oyuncunun Mükâfatlar kazan?p sizin yerinize yerle?mesi ve sizi a?a?? S?n?fland?rmaya itmesi olas?d?r. Bu sonuçta Camelot'un En Kudretlilerinin Turnuvas?!*Etkinlik Camelot'un tüm bölgelerinde gerçekle?tirilece?i için, yar??ma ac?mas?z olacak, Camelot ?ampiyonu kategorisinde s?ralamada en iyi be? oyuncuya yer vermeye ve onlar?n onuruna bir parça sezon 6 ekipman?n? adland?rmaya karar verdik.

  S?n?fland?rma:
  Min. S?ralama S?ralama
  5 Camelot ?ampiyonlar?
  100 Ta?
  300 Platin
  500 Alt?n
  1,000 Gümü?
  1700 Bronz
  3,000 Bak?r
  7,000 Demir
  7,000+ A?aç
  Ödüller:Camelot'taki en iyi 5 oyuncu ?unlar? alacakt?r:
  En iyi 5 Oyuncu
  S?ra Ödül
  1 8000 Dünya Elmas? Ekipman Parças? oyuncunun ismiyle adland?r?lacak10x Onur & 10x ?ttifak için Prestij Sancaklar? Ekipman Parças? oyuncunun ismiyle adland?r?lacak
  2 Ekipman Parças? oyuncunun ismiyle adland?r?laca10x Onur & 10x ?ttifak için Prestij Sancaklar?
  3 Ekipman Parças? oyuncunun ismiyle adland?r?lacak10x Onur & 10x ?ttifak için Prestij Sancaklar?
  4 Ekipman Parças? oyuncunun ismiyle adland?r?lacak10x Onur & 10x ?ttifak için Prestij Sancaklar?
  5 Ekipman Parças? oyuncunun ismiyle adland?r?lacak10x Onur & 10x ?ttifak için Prestij Sancaklar?
  Camelot'taki en iyi 20 oyuncu ?unlar? alacakt?r:
  En iyi 20 (sunucu ba??na)
  S?ra Ödül
  1 2.000 Dünya Elmas?
  2-3 1.000 Dünya Elmas?
  4-5 500 Dünya Elmas?
  6-10 200 Dünya Elmas?
  11-20 100 Dünya Elmas?

 2. #2
  DanaKabam
  Guest

  S?n?fland?rma Ödülleri:

  S?n?fland?rma Ödülleri:
  Camelot ?ampiyonu Ta? Platin Alt?n Gümü? Bronz Bak?r Demir Tahta
  -Sohbet Rozeti -Sohbet Rozeti -Sohbet Rozeti -Sohbet Rozeti -Sohbet Rozeti -1x Sezon 6 Cephane Sand??? -Sezon 6 Bacak Z?rh? -1x Mücevher 6 -1x Mücevher 5
  -1x Sezon 6 Ekipman Seti -5x Sezon 6 Cephane Sand??? -4x Sezon 6 Cephane Sand??? -3x Sezon 6 Cephane Sand??? -2x Sezon 6 Cephane Sand??? -1x Mücevher 7 -1x Mücevher 7 -1x Tam Usta Çekiç Sv. 8 -1x Tam Usta Çekiç Sv. 7
  -1x Mücevher 10 Gizemli Sand??? -1x Mücevher 10 Gizemli Sand??? -1x Mücevher 9 Gizemli Sand??? -1x Mücevher 9 -1x Mücevher 8 -1x Tam Usta Çekiç Sv 9 -1x Tam Usta Çekiç Sv 9 - 5 Kan Öfkesi -1 Kan Öfkesi
  -1x Usta Çekiç Sv. 12 - 1x Tüm Usta Çekiç Sv 11 - 1x Tam Usta Çekiç Sv 10 - 1 Tam Usta Çekiç Sv 10 - 1 Tam Usta Çekiç Sv 10 - 1 Tam Usta Çekiç Sv 9 - 5 Demir Deri - 5 Demir Deri - 1 Demir Deri
  -1x Kan Hücumu -1x Kan Hücumu -1x Kan Hücumu - Elmas ?ans Yükseltme Sand??? - Elmas ?ans Yükseltme Sand??? - Ortak Kahramanlar Yükseltme Sand??? - Ortak Kahramanlar Yükseltme Sand??? - 1.000 Elemental Afsuncu - 500 Elemental Afsuncu
  - Kraliyet ?ans Yükseltme Sand??? - Kraliyet ?ans Yükseltme Sand??? - P?rlanta ?ans Yükseltme Sand??? - Ortak Kahramanlar Yükseltme Sand??? - 10 Kan Öfkesi - 3.000 Elemental Afsuncu - 2.000 Elemental Afsuncu - 1.000 Lanetli Yaylar - 500 Lanetli Yay
  - P?rlanta ?ans Yükseltme Sand??? - P?rlanta ?ans Yükseltme Sand??? - Ortak Kahramanlar Yükseltme Sand??? - 10.000 Elemental Afsuncular - 5.000 Elemental Afsuncu - 10 Kan Öfkesi - 2.000 Lanetli Yay
  - Ortak Kahramanlar Yükseltme Sand??? - Ortak Kahramanlar Yükseltme Sand??? - 15.000 Elemental Afsuncu - 10.000 Lanetli Yay - 5.000 Lanetli Yay - 10 Demir Deri - 5 Kan Öfkesi
  - 30.000 Elemental Afsuncu - 20.000 Elemental Afsuncu - 15.000 Lanetli Yay - 10 Kan Öfkesi - 10 Demir Deri - 3.000 Lanetli Yay
  - 30.000 Lanetli Yay - 20.000 Lanetli Yay - 10 Demir Deri
  En iyi Sunucular
  S?ra(ganimetlerin toplam?) Ödüller
  1 30.000 Elemental Afsuncu
  2 20.000 Elemental Afsuncu
  3 10.000 Elemental Afsuncu
  4 5.000 Elemental Afsuncu
  5 1.000 Elemental Afsuncu

  Sohbet ??aretleri
  Sohbet ??aretleri Sezon sona erdikten sonra bir oyuncunun s?n?fland?rmas?n? gösteren sohbette isminin yan?nda görünen ikonlard?r. Unutma ki onlar kal?c? de?ildir ve yeni Sezon kazananlar?n?n ödüllendirmek üzere gelecek Sezon sona erdikten sonra ortadan kald?r?lacakt?r.
  Attachment 62743

 3. #3
  DanaKabam
  Guest

  Ödül Detaylar?:

  Ödül Detaylar?:

  Camelot ?ampiyonlar?ndan sonra isimlendirilecek yeni ekipman parçalar? hak kazanmak için oyun ekibi taraf?ndan uygun olarak atfedilmeli. E?er oyuncunun ismi uygunsa, ekip taraf?ndan isimleri onaylanana dek bir isim de?i?ikli?ine gidecekler. Lütfen Hizmet Ko?ullar?na bak?n: Daha fazla bilgi için Sekme 6.

  *Tam Usta Çekiç sand?klar? sand???n seviyesine kadar Usta Çekiçleri içerir.
  *Mücevher 10 gizemli sand??? bir rasgele Mücevher Sv 10 içerir.
  *Asil ?ans Yükseltme Sand??? Yuvarlak Masa Kahramanlar?n? yükseltmek üzere pek çok araç içerir
  *Elmas ?ans Yükseltme Sand??? Kad?n Kahramanlar? yükseltmek üzere pek çok araç içerir
  *Ortak Kahramanlar Yükseltme Sand??? Ortak Kahramanlar? yükseltmek üzere pek çok araç içerir


  Sezon 6 Ekipman ?statistikleri:
  Gear Piece Stats
  Season 6 Sword 2* Attack (15%)

  4* Attack (50%)

  1* Attack (3%)

  3* Life Debuf (30%)
  Season 6 Shield 2* Live (15%)

  3* Speed (30%)

  2* Speed (15%)

  4* Attack Debuf (50%)
  Season 6 Helmet 3* Life (30%)

  3* Life (30%)

  4* Speed (50%)

  1* Life Debuff (3%)
  Season 6 Pants 1* Attack (3%)

  3* Attack (30%)

  3* Attack (30%)

  2* Life Debuf (15%)
  Season 6 Armour 2* Life (15%)

  4* Life (50%)

  2* Attack Debuf (15%)

  1* Attack Debuf (3%)
  Attachment 62756

  *Etkinlikler de?i?ebilir ve fla? etkinlikler önümüzdeki üç hafta içerisinde ç?kabilir.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •