Seferberlik kahramanlar?n? göremeyen baz? oyunculardan raporlar ald?k. Mühendislerimiz olu?uma bak?yor ve üzerinde çal???yor. Gelecek oyun güncellemesinde bu düzeltmeyi uygulamay? umuyoruz.

Ayn? zamanda, di?er bir geçici çözüm cihaz?n?zdan oyunu kald?rma ve yeniden kurmak. Oyunu kald?rmadan evvel verilerinizi korumak için lütfen bir Kabam ID sahibi oldu?unuzdan emin olun. Oyun içerisinde Ayarlar (Ekipman ikonu) k?sm?na giderek bir Kabam ID yaratabilirsiniz.

Bu geçici çözümün en ideal çözüm olmad???n? fark ettik ve bunun yaratt??? hayal k?r?kl???ndan ötürü özür dileriz. Yok olan patronlar meselesini çözümlemek önceli?imiz. Sunabilece?imiz bir bilgiye sahip oldu?umuzu dü?ünüyorsan?z, destek ekibimizle irtibat kurmaktan çekinmeyin.

Te?ekkürler.