Güçlü Camelot ?ttifaklar?,

Gelecek Kâse Sava?lar? için haz?rlan; rakiplerini bozguna u?ratmak için en iyi stratejileri uygula & sava? kal?nt?lar?yla e?len.

Kâse Sava?lar? gelecek sezonu a?a??daki gibi:
Mevzilendirme süresi: 17/07/2015 @ 14:00:00 UTC
Sava? süresi: 18/07/2015 @ 14:00:00 UTC

Herkese bol ?ans!