Krala be? efsanevi k?l?ç sunmak için, Merlin büyülerinden biri tamamen yanl?? gitti?inde Yuvarlak Kule'de gizli sihir uyguluyordu ve bir ?eytan sürüsü ortaya ç?kt?.

Kimseye yarar?n?n olmad??? kuleden tavernaya kaçt? ama Kulenin Tepesinde baz? araçlar?n? b?rakt?, onlar? bulursan cömertçe ödüllendirileceksin!

Kuleye girmek için kimi seçeceksin? Seçebilece?in üç karakter var.

Her biri ?kinci Kata ilerlemek için e?it ?ansa sahip ve e?er ba?aramazsan özel ödüllere!

Büyücü, seni Dünya Elmaslar?yla ödüllendirecek.
Demirci, seni Ekipmanla ödüllendirecek.
Dövü?çü, seni Birliklerle ödüllendirecek.

Her biri ma?azada bulunabilir ve i?e al?nmay? bekliyor! '?lk Kat' için Yuvarlak Kulede de?i? toku? et ve ara?t?rmana ba?la.

En tepeye ula? ve a?a??dakileri kazanacaks?n:

Kulenin Tepesi
Bu sand?k a?a??dakilerin HEPS?N? içerir:
Sv 9 Yakut
Ruh Yak?c? Ekipman Sand???
Usta Çekici +12
?lahi E?itim Sv*10
300.000'e kadar K4 veya K5 birlikleri
K?z?l K?l?ç
Kavruk K?l?ç
3 adet Gül Flamas? Sv 1

Etkinlik ?imdi ba?l?yor ve 17 Temmuz 2015 12.00'e kadar devam edecek.

Etkinlik ve de?i? toku?lar sona erdikten sonra, kullan?lmam?? karakterler kalacak, onlar? de?i? toku? etmeyi unutma!