Camelot'un Lordlar? ve Leydileri,

Güvenilir dan??manlarla görü?melerden sonra, Kral Arthur Seferberlik modunda ve Ke?if mini-oyununda yap?lacak de?i?iklikleri ?smarlad?.

Seferberlik:
Dü?man dengesi daha kademeli bir art?? garantilemek için gözden geçirildi.
Ekipman, Usta Çekiç 11, Mücevher 9, Ta? ve Jetonlar içeren çe?itli kademelerde geni? bir ödül seçkisi bulacaks?n.
Israr?n bir bonus dü?ü? ?ans?yla ödüllendirildi; bir araç al?rken ba?ar?s?z bir giri?im gelecek denemede dü?ü? ?ans?n? artt?r?r!

Ke?fet:
Ödül seçkisi Kâse E?itimi, Kahraman Sanca??, Mücevher 9, Ba??? Haçlar? ve pek çok fazlas?n? içerecek ?ekilde güncellendi.
Daha yüksek Kahramanlar ?imdi kazanabilece?in ödüllerin miktar?n? ve kalitesini artt?r?yor!

Kral?m?z bu yeni ayarlar?n seni ne?elendirece?ini umuyor.
Herhangi bir durumda, yorumlar?n? takiben Kabam f?s?ldayarak geri bildirim sa?la.