Camelot'un Lordlar? ve Leydileri,

Pek yak?nda yenile?tirilmi? ödül sistemiyle ve çe?itli etkinliklerle Kâse Fragman Etkinlik Sistemini tan?t?yor olaca??z.
Ba?lamadan önce size bu sisteme geribildirim verme f?rsat?n? vermek istiyoruz.

Sadece bir hat?rlat?c?, etkinliklerdeki kat?l?mc?lar Kâse Fragmanlar? biriktirecekler ve onlar? Yuvarlak Kulede ödüllerle de?i? toku? edebilecekler.

Etkinlik Takvimi

Attachment 62457

Kâse Fragmanlar? Bildirisi

Attachment 62458

Etkinlik Ödülleri:

Kâse Hazine Kutusu
- an az 1 Nadir veya daha yüksek kalitede 4 Kâse Fragman? içerir.

Kâse Efsanevi Sand???
- Pendragon / Sezon 3 / ?övalyelik Güne? Öfkesi Ekipman parças?
- ?lahi E?itim (*Sv10)
- Tam Usta Çekiç Sv 11
- 80.000 Atl? Tap?nak ?övalyesi / Tap?nak ?övalyesi veya Megabalista
- 120.000 Gölge Suikastçileri / Emperyal Muhaf?zlar / K?z?l Büyücü veya Esrarl? Okçular

Kâse Destans? Sand???
- Usta Çekiç (Sv11)
- 2 adet Usta Çekici (Sv10)
- ?ehir H?zland?rma (Sv9)
- 5 ?lahi Yükselme
- 1 Büyük Pürüzsüz Yakut/Zümrüt/Safir/Elmas
- 20 Merlin Jetonu
- Usta Çekiç (Sv11)
- Kutsal Rehberlik (Sv70)
- Semavi Rehberlik (Sv90)
- 5 Alt?n EXP T?ls?m?
- 100.000 Ku?atma Kulesi / Ate? Balistas? veya Sava? Vagonu
- 50.000 Testudo / Katapült veya T?rpan Arabas?
- 2 ?lahi E?itim(*Sv 5)

Kâse Nadir Sand?k
- Usta Çekici (Lv7)
- Usta Çekici (Sv8)
- Gümü? EXP T?ls?m?
- 8 adet Emir Kap?s?
- 20 Alt?n Kahraman Madalyonu
- 5 Arthur Kum saati
- 4 Merlin Kum saati
- 3 ?lahi Kum saati
- 3 milyon Yiyecek/Odun/Ta?/Cevher
- 2 milyon Alt?n
- 3 Arthur Askeri
- 60.000 A??r Süvari / Koç Ba?? veya Katapült
- 20.000 Ku?atma Kulesi / Ate? Balistas? veya Sava? Vagonu


Kâse Ortak Sand???
- Demir deri
- Canilik
- Demir Çekiç
- Arthur ile E?itim
- Emir Kap?s?
- Bak?r Deneyim T?ls?m?
- ?lahi ?lham
- 3 Verimli F?rt?na
- 2 12H Bar?? Güvercini
- 500.000 Alt?n/Cevher/Ta?/Odun veya Yiyecek
- 10.000 Yunan Ate?i / Ate? Cehennemi veya ?ran Sülfürü
- 20.000 K?l?ç Silah?örü / Süvari veya Balista

Buna ek olarak, Kâse Sand?klar?n? eleyen oyuncular? onlar? Kâse Hazine Kutular?yla tasfiye etme ?ans? elde edecekler.

Toplamda, ?unu ba?armay? umuyoruz:

A) Harika Kâse Fragmanlar?yla istenilen araçlar? almak için geni? bir yelpazede oyunculara imkân ver.
B) Oyuncu beklentilerini kar??lamak için Kâse Sand?klar?n? ayarlamaya çal??
C) Farkl? etkinliklerde Çabalar / Ödüller anlam?nda daha tutarl? ve adil ol.

En k?sa zamanda geribildirim gönder, bu daha h?zl? ilerlememizi sa?layacak.
Ayr?ca sistemle ilgili ho?una gitmeyen ?eyler varsa, lütfen beklentilerine uygun bir ?ekilde uyarlamam?z için çözümler sun.

Çok te?ekkürler!