1 saattir oyuna hiçbir oyuncu giremiyor. Genel bölüme de yazd?k. Ne bir aç?klama ne de kar??m?zda bir yetkili ?ah?s. Hani sald?m çay?ra mevlam kay?ra hesab? bir oyun yaz?yorsunuz onunda takipçili?i desen yok denetimi desen yok. Türkçe forumunda alt?n? üstüne getirdim buraya bakan moderatör bile yok. Google translate sa?olsun bozuk Türkçeye çevirip konuyu aç?p gidiyorsunuz ma?allah. Türk kullan?c?lar sorunlar?n? yazm?? ya da önerilerini kimse ü?enip cevap yazmam??. Siz bu kafayla giderseniz daha çok kullan?c? kaybedersiniz.

?u uyar? yaz?s?da manidar olmu? hani sizin için... FEY SAHTEKARLI?I