Bahar sonunda burada ve bir meydan okumayla geldi! Tuzak kurup, özel 'Bahar Yumurtalar?n?' Camelot'ta bulabilir misin?

??te bulabilece?in iki sand?k: normal Bahar Yumurtalar?ndan biri ve Alt?n Bahar Yumurtalar?ndan biri

Bu Yuvarlak Kulede harika ödüllerle de?i? toku? edilebilir! Her türü bulabilece?in baz? yerler:

Bahar Yumurtalar?: Pikt Kamplar?, Turnuvalar
Alt?n Bahar Yumurtalar?: Etkinlik Patronlar?, Merlin Delili?i, Çark Oyunlar?

Her gün di?er oyunculardan 350'ye varan Yumurta Sand??? çalabileceksin! Ama dikkat et - ?ehirlerini savunmazsan 100'e varan Bahar Yumurtas? Sand???n? riske edebilirsin.

?yi avlanmalar!

Etkinlik biti?i: 06.04.2015 16.00 UTC
De?i? toku?lar 08.04.2015 16.00'e kadar aç?k olacak.
De?i? toku? kapand???nda Bahar Yumurta araçlar? ortadan kald?r?lacak.

Bahar Alt?n Ödülü
Bahar Etkinli?i Büyük Ödülü
Bu sand?k Pendragon setinden 1 ekipman parças? içerir, ?övalye seti veya *oüflikä'n?n Pantolonu veya OSO_PEREZOSO'nun S3 Büyükz?rh?

Bahar Büyük Gizemli Sand???
Bahar Etkinli?i Büyük Gizemli Sand???
Bu sand?k Ekipman Dövme, Güçlendirme ve Mücevher Gömme ile ili?kili gizemli araçlar içerir.

Bahar Gümü? Ödülü
Bahar Etkinli?i Büyük Ödülü
Bu sand?k büyük oranlarda Lanetli Yaylar, Esrarengiz Okçu, K?z?l Sihirbazlar, Gölge Suikastçileri ve ?mparatorluk Muhaf?zlar? içerir.

Bahar Gizemli Sand???
Bahar Etkinli?i Gizemli Ödülü
Bu sand?k ?övalye ve Kahraman ili?kili gizemli araçlar içerir.

Bahar Bronz Ödülü
Bahar Etkinli?i Ödülü
Bu sand?k baz? birlik güçlendiriciler, kum saatleri ve büyük oranlarda kaynaklar içerir.