Results 1 to 2 of 2

Thread: Kutsal Kase Sava? Amac?!

 1. #1
  Noob_5R5PBVD
  Guest

  Kutsal Kase Sava? Amac?!

  Kutsal kasede yapt???m?z ittifak sava?lar?n?n amac? nedir? Oyunu hareketlendirip kullan?c?lar?n online süresini uzatmak m? yoksa oyuna yeni bir alan daha katmak m?? Seferberlik bölümünde yeterince asker kayb?n? zaten ya??yoruz. Bir çekiç için 3-4 dayan?kl?k iksiri kullan?p elimiz bo? döndü?ümüz bile oluyor. Birde kase sava?lar?ndaki asker kayb?n? da eklersek, oyun oyuncular aras? de?il, kabama kar?? aç?lm?? bir sava?a dönüyor. Etkinlikler, seferberlik, kk sava?lar? bakal?m yak?nda ne gibi bir icat daha ç?kacak ba??m?za.

  Ve son olarak, ön sezon ya da al??t?rma olarak yapt???m?z bu sava??n bir ödülü yok mu? Eme?imizi çabam?z? askerimizi haybeye mi kaybettik?

  Bedivere139
  KhaoS

 2. #2
  khaaos
  Guest
  ?lk mesaj?mdan bu yana 2 hafta geçti. Dün yeni bir kase sava??ndan ç?kt?k ve ilk mesaj?mda belirtti?im ?ey aynen geçerli k?l?nd?. Sava??n do?ru düzgün hiçbir ödülü yok her?ey KABAM'?n keyfine ba?l? olarak insanlar?n bo?a harcanan çabas? haline dönmü?.

  ne diyelim.
  Elinize Sa?l?k!

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •