Results 1 to 5 of 5

Thread: ?ttifak Olu?turma

 1. #1
  Ganstack
  Guest

  ?ttifak Olu?turma

  ?ttifak Olu?turma
  Purgatory'nin sonunun kavgan?n sona ermesi demek oldu?unu mu san?yorsun? Yeniden dü?ün!

  Bu Cuma'dan itibaren Kingdoms of Camelot Sezon lider tablolar?n? kullanarak ilk ?ttifak? olu?turuyor olacak. Korkusuz bir yar??man?n öncesinde ?ttifaklar güçerini birle?tirip, biraraya gelmeliler.

  Gelecek Kutsal Kâse Sava?lar? için son haz?rl?klar yap?l?rken, gelecek haftalar içerisinde bir seri etkinlik düzenliyor olaca??z. Bu etkinlikler hem bireysel hem ittifak bazl? olacak, ancak son skor toplanmas? ittifak temelinde ortaya ç?kacak.
  Her oyuncu 20 Mart Cuma 14.00'e kadar yap?lacak her ba?l?l???n foto?raf?n? gösteren bir ittifak olu?turacak. Son skorlar ve ödüller bu ilk foto?rafa ba?l? olarak oyunculara verilecek.

  Tüm kat?l?mc?lar cömertçe ödüllendirilecek ama yaln?zca en iyiler zenginliklerden faydalanacak.


  Lordlar ve Leydiler, sava?a haz?rlan?n!


  1. Etkinlik Takvimi
  2. Etkinlik Kurallar?
  3. S?ralamalar
  4. Ödül listesi

 2. #2
  Ganstack
  Guest

  Etkinlik Takvimi:

  Etkinlik hem ?ttifak hem Bireysel mücadeleleri kombine eden 34 haftal?k etkinliklerle 17 gün sürecek, 20 Mart'tan 4 Nisan'a kadar.
  Ayr?ca, bir kaç özel Kutsal Kâse ba?lang?ç etkinli?i bu süre içerisinde planland?. Bu senin harika yeni özelli?e ilk bak?? atma f?rsat?n olacak. Daha fazla bilgi için burada bulunan ilgili Forum ba?l?klar?n? ziyaret et.
  Sürpriz bonus etkinliklere ev sahipli?i yapaca??z, daha fazla bilgi için oyunu takip et.

  Etkinlik takvimi burada bulunabilir:

  1 - http://i.imgur.com/fbrUSrv.png

  2 - http://i.imgur.com/k4sIVPR.png

 3. #3
  Ganstack
  Guest

  Etkinlik Kurallar?:

  1. Turnuva bugün 20/03 18.00'den 05/04 18.00'e kadar sürecek.
  *Zamanlar de?i?ebilir.
  2. Turnuva program? a?a??daki gibidir.
  Etkinlikler de?i?ebilir ve fla? etkinlikler önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ç?kabilir.
  3. ?ttifak Ganimeti borçtan kurtarma için bir araç, yaln?zca ?ttifak & Bireysel s?ralama skorlar?n? belirlemek için kullan?l?r. Bu araç oyuncular?n envanterlerinden etkinlik sona erdikten sonra silinecektir.
  4. ?ttifak Ganimetleri sat?lmayacak. Bu arac? kazanman?n tek yolu turnuvalara kat?lmak olacakt?r.
  5. ?ttifak Ganimeti say?mlar? s?ralamalar içerisinde me?ruiyet sürdürmek için yar??ma süresince denetlenecek. Etkinlikte bir oyuncu s?ralamas?n? de?i?tirmek için olu?abilecek hatalardan faydalanabilir, hesap 6'ya kar?? harekete geçilecek. Etkinlik tüm EU sunucular?nda yer alacak.

 4. #4
  Ganstack
  Guest

  S?ralamalar:

  2 çe?it s?ralama olacak; ilki bireysel bir oyuncunun ne kadar ?ttifak Ganimeti elde etti?ine ba?l?. ?kincisi tam bir ittifak?n kaç tane ?ttifak Ganimeti elde etti?ine ba?l?.
  Oyuncular s?ralamalar?na ba?l? olarak ödüller alacaklar. (a?a??da ödüllerle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsin) Biliniz ki e?er bir S?n?fland?rman?n alt taraf?ndaysan?z, ba?ka bir oyuncunun Mükâfatlar kazan?p sizin yerinize yerle?mesi ve sizi a?a?? S?n?fland?rmaya itmesi olas?d?r.
  ?ttifak s?ralamas?:

  Rank Server Alliance Name Trophies
  1 106 BlackPearl 973825
  2 107 LA_RESISTENCIA 907395
  3 140 ??War 792415
  4 138 Shafted 659365
  5 124 KOALICJA 653900
  6 109 ??LLYWOOD 602680
  7 107 La_Mesa_Redonda 602295
  8 99 ?l???_???M_PR? 557565
  9 135 Ultime_Legion 550225
  10 123 Incursions 547265
  11 105 LUPI_IMMORTALI 511880
  12 135 _GoMoRRa_ 493060
  13 104 TheBadGirls 481185
  14 136 L??C?L?T20 473500
  15 134 ARCANUM 471335
  16 134 DieUnbeugsamen 466420
  17 134 Deutsche_Legion 437510
  18 123 Kilgharrah 436070
  19 137 INTOCCABILI 430305
  20 137 LEGGENDARI 427205
  21 138 S??rm???d?rs 422410
  22 135 Empire_SPQR 422195
  23 105 Brancaleone 418725
  24 137 DOMINATORI 418655
  25 137 Deva_Victrix 417465
  26 136 __Ð??å???S__ 414550
  27 137 GliSterminatori 406940
  28 135 Khalifs 400630
  29 124 StillTrue 394120
  30 134 DieVerfluchten 384895
  31 104 ??s_Lys 384810
  32 107 EVILS_KILLERS 380445
  33 105 SQUADRADASSALT0 372645
  34 123 Union 370570
  35 136 _Søns_Øf_Løgia_ 365920
  36 136 ANGELES_WARRIOR 365450
  37 125 Executioners 364115
  38 136 AGORA 363100
  39 107 N?êv?_0rdêN 358635
  40 142 INKVIZITORY 354210
  41 142 C.C.C.P 350690
  42 137 VentiDiAsgard 345620
  43 111 TheLegionArmy 343695
  44 109 LEF 343095
  45 99 ?AR?WÂRRÎØRS 339010
  46 125 RagnarApostles 334405
  47 106 DieGefährten 313380
  48 137 RUSSIAN_EMPIRE 312840
  49 134 HellenicEmpire 310020
  50 123 World_of_Fear 304780
  51 137 VvV 304310
  52 99 X?ÎVÎ?ÎØ?_ÆZÛ?X 303355
  53 137 Last_Heroes 303050
  54 123 Challengers 296995
  55 134 ToXicBlades 293775
  56 125 Snatchers 293520
  57 136 ARMAGEDON 292130
  58 106 Sons_of_Anarchy 291125
  59 142 LEF 290160
  60 136 _GOD_OF_WAR_ 280705
  61 99 RENEGÅDØS 277835
  62 136 Ira_de_Magnos 276815
  63 123 Just4fun 274195
  64 109 ?POCALYPSIS 274075
  65 111 Rebalance 271585
  66 142 GREEK_PUNISHERS 264640
  67 135 SPARTIAT 260625
  68 123 InViCTuS 257995
  69 135 Ghost_Empire 257415
  70 134 Helvetica_Elite 255695
  71 104 Archanges 254820
  72 138 ?_Ð_? 254570
  73 125 TwiztedInk 254480
  74 104 Dothraki 248940
  75 139 Azrail 243520
  76 136 G????_DE_D??GON 242750
  77 135 Les_Dothrakis_ 242640
  78 108 MaHseR_biNgoo 240495
  79 104 ?Z???51? 240400
  80 135 Oko_zo_okO 240345
  81 135 la_Choc_Team 239480
  82 135 Ultimate_Konoha 239325
  83 134 Sparta 238835
  84 136 VvV_TRONES_VvV 237985
  85 135 __UNIT_34___ 235355
  86 142 RMM 230285
  87 134 Tafelrunde 225635
  88 136 __EliteCrew__ 224395
  89 139 _LaHavle_ 223690
  90 124 Kings_of_Sweden 222040
  91 142 ???? 221155
  92 135 Impuni_83 219930
  93 91 ? 219570
  94 124 AllForOne 218545
  95 134 CONVICTION 216650
  96 134 Apokalypse 216235
  97 135 ASSAULT 216140
  98 134 Most_Wanted 215720
  99 106 NCB 213205
  100 105 I_RINNEGATI 211365
  101 123 NorthandSouth 209720
  102 109 STAR_WARS 209495
  103 90 ???? 208930
  104 135 _KHALASAR_ 208455
  105 135 Xx_Ares_xX 208250
  106 110 LegioXIII 206630
  107 109 GoodWar 206205
  108 139 DOSTLAR_MESKENI 205395
  109 134 TheLibertins 205040
  110 124 KnightsOfAres28 204415
  111 136 DESPERTAFERRO 204120
  112 134 Eidgenossen 202110
  113 134 Angsthasen19 201920
  114 140 ????? 201715
  115 106 _E?pi???fk??_ 201540
  116 125 Respected 200570
  117 104 ?????????šYou 200315
  118 91 ? 199470
  119 111 La_Onda 197675
  120 105 ARMAGEDDON 194165
  121 134 LaHorcaAves 190455
  122 105 _SËLVÄGGÏ_ 189625
  123 134 KINGS_of_GLORY 187700
  124 137 Predator 185910
  125 142 Lost_Paradise 183165


 5. #5
  Ganstack
  Guest

  Ödül listesi:

  ?ttifak Ödülleri:
  1 2-3 4-6 7-10 11-15 16-25 26-50 51-100 101-999
  3x Total Master Hammer (Lv 11) 2x Total Master Hammer (Lv 11) 1x Total Master Hammer (Lv 11) 1x Total Master Hammer (Lv 10) 1x Total Master Hammer (Lv 9) 1x Total Master Hammer (Lv 8) 1x Total Master Hammer (Lv 7) 1x Total Master Hammer (Lv 6) 5,000x Ghost Archers
  100,000x Ghost Archers 75,000x Ghost Archers 50,000x Ghost Archers 50,000x Ghost Archers 50,000x Ghost Archers 30,000x Ghost Archers 30,000x Ghost Archers 30,000x Ghost Archers
  Exclusive Alliance Emblem Exclusive Alliance Emblem Exclusive Alliance Emblem Exclusive Alliance Emblem Exclusive Alliance Emblem Exclusive Alliance Emblem Exclusive Alliance Emblem Exclusive Alliance Emblem
  1x Large Brilliant Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 1x Large Brilliant Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 2x Large Smooth Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 1x Large Smooth Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 3x Large Flawed Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 2x Large Flawed Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 1x Large Flawed Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond
  2x Large Smooth Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 2x Large Smooth Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 1x Large Flawed Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond 2x Large Flawed Ruby, Sapphire, Emerald, Diamond

  Bireysel Ödüller:
  1 2-3 4-9 10-24 25-74 75-149 150-299 300-699 700-9999
  5x Pendragon Armoury Chests 3x Pendragon Armoury Chests 2x Pendragon Armoury Chests 4x Season 4 Armoury Chests 3x Season 4 Armoury Chests 2x Season 4 Armoury Chests 1x Season 4 Armoury Chests 5x Ironskin 1x Ironskin
  10x Ironskin 10x Ironskin 10x Ironskin 10x Ironskin 5x Ironskin 5x Ironskin 5x Iron skin 5x Blood Fury 1x Blood Fury
  10x Blood Fury 10x Blood Fury 10x Blood Fury 10x Blood Fury 5x Blood Fury 5x Blood Fury 5x Blood Fury
  10x Gold, Emerald, Ruby Talismans 10x Gold, Emerald, Ruby Talismans 10x Emerald, Ruby Talismans 5x Emerald, Ruby Talismans 5x Emerald, Ruby Talismans 5x Emerald, Ruby Talismans 5x Honor, Rose Banners
  20x Prestige, Honor, Rose Banners 10x Prestige, Honor, Rose Banners 10x Honor, Rose Banners 10x Honor, Rose Banners 10x Honor, Rose Banners 5x Honor, Rose Banners

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •