Kral Arthur halk?n? dinledi ve çok yak?nda bu Seferberlikte sava?mak için yeni ve ödüllendirici hazineler verilecek!
Seferberlik moduna sald?rmak her zamankinden daha fazla madalya, h?zland?r?c?, portal, Mistik ve Kâse E?itimleri, her Kademeden Birlikler, Mücevherleri EXP T?ls?mlar?, Usta Çekiçler (Sv11'e varan), Elmaslar ve Jeton Sand?klar?.
Arthur Seferberlikte sava?maya giden Lordlar? ve Leydileri ödüllendirmek için extra çaba sarf etmeye devam ediyor. Daha fazla ödül yak?nda eklenecek! Ama bunun için senin yard?m?na ihtiyac? var.
Daha fazla bilgi için foruma git ve ne dü?ündü?ünü bize söyle!

Buraya t?kla!

Yeni kampanya dü?ü?leri mevcut!
Bu mesaja ekli iki ÜCRETS?Z Dayan?kl?l?k ?ksirini talep et ve harika ödüller kazanmaya ba?la.

Forumda yeni dü?ü?lerden ho?lan?p ho?lanmad???n? bize bildirmeyi unutma!

Forum

Yeni kampanya dü?ü?leri!
Seni dinlemeye ve oyuncular?m?za mümkün olan en iyi oyun deneyimini sunmaya devam ediyoruz. Bunu akl?nda bulundurarak oyuncu geri bildirimine ba?l? olarak seferberlik dü?ü?lerini güncellemeye devam edece?iz.

Seferberli?e sald?rarak ?unlar? bulabilirsin:
Her zamankinden daha fazla Kahraman Madalyas?
Kaynaklar ve dü?ük seviyelerde H?zland?r?c?lar
Arthur Askerleri, Portallar ve nüfus araçlar?
Kan Öfkesi ve Demir Deri
?lahi ?lham ve Yükselme
En ba??ndan itibaren yakalamak için herkese yard?mc? olacak ?övalye araçlar?
Paral? Asker Birlikleri içeren Kademe 1'den Kademe 6'ya kadar birlikler.
Seviye 11'e kadar Usta Çekiçler
EXP T?ls?m? (Bak?r, Demir, Bronz ve Gümü?)
Seviye 7'ye kadar Mücevherler
Yüzlercesini kazanma ?ans?yla Elmas Sand?klar?
Her birinden 50 kazanma ?ans?yla Lunete ve Merlin Jetonlar?

Her sald?r?da daha de?erli araçlar kazanacaks?n! Bu de?i?im gelecek günlerde tamamland???nda anons edece?iz. Oyun içi mesajlar?na bakmaya devam et. Ayn? zamanda, geri bildirimlerini bilmemizi sa?la.