Camelot'un Sevgili Lordlar? ve Leydileri,

Kâse Fragman? etkinli?i ödül sistemi yakla??k bir ay önce yay?nland? ve binler bu etkinlikte yerini ald?.
Bu fragmanlar? toplama çaban?zdan ötürü hepinizi kutlamak isteriz, umar?z ödüllerin tad?n? ç?kar?rs?n?z!

Bu süre içerisinde topluluktan geri bildirim toplad?k ve sizin için geli?tirmek için etkinlik yap?s?n? analiz ettik.
Düzgün düzenlemeler yapmak ve ödül listesini yenilemek için, 2 haftal?k süre boyunca Kâse Fragman Etkinlik sistemini durduraca??z.

En son Kâse Fragman etkinli?i 11 Mart'ta ortaya ç?kacak ve Yuvarlak Kule de?i? toku?lar?16 Mart 2015, 15.00'e kadar geçerli olacak.
Harika ödüller elde etmek için bu son haftalardan faydalan ve yakla?an de?i?ikliklerde daha fazla bilgi edinmek için izlemeye devam et!

KBN Ekibiniz