Results 1 to 3 of 3

Thread: Camelot'a Ziyaretçi

 1. #1
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Camelot'a Ziyaretçi

  Do?udan gelen ziyaretçi Güçlü Wenxin Camelot'a vard?. O da Merlin gibi bir Büyücü va en son ziyarete geldi?inde beraberinde güçlü büyüler getirmi?ti! Desteler yak?l?nca ate? patlamas? yarat?yor – o buna "Fi?ek" diyor.

  Güçlü Wenxin kendi diyar?nda olan yeni y?l?n bu zaman?ndaki festivalleri kutlamak üzere Merlin'e anlat?yor. Bahar Festivali de içlerinde olmak üzere. Güçlü Wenxin biraz üzgün çünkü bu kez yan?nda yeni y?lda kutlamak üzere fi?ekleri mevcut de?il!

  Ama Merlin sonras?nda onda biraz oldu?unu hat?rl?yor, Güçlü Wenxin için olan di?er hediyelerin aras?nda biryerlerde...malesef, bu Merlin'i deli ediyor!

  'Fi?ekler"i Merlin'in Delili?inde bul, ve onlar? Çark Oyunu'ndaki "Alt?n Aslan" sand?klar? ve "K?rm?z? Zarflar" ile kombine et.
  Bu araçlar Güçlü Wenxin için mükemmel hediyeyi olu?turacak ve Merlin seni onlar? Yuvarlak Kulede de?i? toku? edersen zengin bir ?ekilde ödüllendirecek!

  Ödül listesi ve detaylar? devam gelecek.

  Bu mesaja eklenmi? olan "Bahar Festivali" hediyesi ad? ile 50 K?rm?z? Zarflar? bulabilirsin, ba?lamana yard?mc? olacaklar!

 2. #2
  DanaKabam
  Guest

  Camelot Ziyaretçisi - Ödüller

  Servers: 123,124,125,134,135,136,137,138,139,142

  Sand?k içeri?inin listesi burada:


  (Not: kalan herhangi etkinlik araçlar? etkinlik / de?i? toku? bitiminde kald?r?lacakt?r.)

  Alevlenen F?rt?na
  Ate? f?rt?nas? Ekipman? garantili ve daha fazlas?
  "Bu sand???n içeri?i:
  1 adet Ate? f?rt?nas? Ekipman? parças? AYRICA
  100.000 K5 birlikleri AYRICA
  50 Alt?n Kahraman Madalyas? AYRICA
  1 Semavi Rehberlik (Sv80)
  "

  "Alevlenen Y?ld?z I????
  "
  Ate? F?rt?nas? Ekipman?nda ?ans
  "Bu sand???n içeri?i:
  1 adet Ate? f?rt?nas? Ekipman? parças? AYRICA
  70.000 K5 birlikleri ARTI
  30 Alt?n Kahraman Madalyas? AYRICA
  1 Semavi Rehberlik (Sv70)
  "

  Alevlenen Miras
  "Ate? F?rt?nas? Ekipman?nda ?ans
  "
  "Bu sand???n içeri?i:
  1 adet Ate? f?rt?nas? Ekipman? parças? AYRICA
  50.000 K5 birlikleri AYRICA
  20 Alt?n Kahraman Madalyas? AYRICA
  1 Semavi Rehberlik (Sv70)
  "

  Alevlenen Terör
  Birlikler ve daha fazlas?
  "Bu sand???n içeri?i:
  10.000 K5 birlikleri AYRICA
  12 adet Alt?n Kahraman Madalyonu
  "

 3. #3
  DanaKabam
  Guest

  Camelot Ziyaretçisi - Ödüller

  Servers: 91,99,104,105,106,107,108,109,110,111,140

  Sand?k içeri?inin listesi burada:


  (Not: kalan herhangi etkinlik araçlar? etkinlik / de?i? toku? bitiminde kald?r?lacakt?r.)

  Kükreyen F?rt?na
  Kükreyen ödüller!
  "Bu sand???n içeri?i:
  ?övalyelik Ekipman seti ARTI
  100.000 K5 birlikleri ARTI
  50 Alt?n Kahraman Madalyas? ARTI
  3 Kutsal De?er E?itimi 250 ARTI
  1 Semavi Rehberlik (S80)"

  Kükreyen Y?ld?z I????
  Kükreyen ödüller!
  "Bu sand???n içeri?i:
  1 parça ?övalyelik Ekipman? VEYA
  70.000 K5 birlikleri ARTI
  2 adet Kutsal De?er E?itimi 250 ARTI
  30 Alt?n Kahraman Madalyas? ARTI
  1 Semavi Rehberlik (S70)"

  Kükreyen Miras
  Kükreyen ödüller!
  "Bu sand???n içeri?i:
  1 parça ?övalyelik Ekipman? VEYA
  50.000 K4 birlikleri ARTI
  1 Kutsal De?er E?itimi 250 ARTI
  20 Alt?n Kahraman Madalyas? ARTI
  1 Semavi Rehberlik (S70)"

  Kükreyen Terör
  Kükreyen ödüller!
  "Bu sand???n içeri?i:
  10.000 K4 birlikleri ARTI
  Kutsal De?er E?itimi 245 ARTI
  12 adet Alt?n Kahraman Madalyonu
  "

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •