Lancelot Camelot Kahramanlar?n? e?itiyor ve daha güçlü olmalar? ve yeni yetenekler ö?renmeleri için onlara yard?mc? olacak sa?lam bir yönetim olu?turdu!

Bir Kahraman? yükseltmek onlar?n seviye kalibresini 150'e ç?karacak ve mevcut yetenekleri, yükseltme seçene?ine izin verecek. Baz? kahramanlar YEN? olanlar?n kilidini dahi açacak!

Kahraman Yükseltme bir Kahraman için 50 ilave seviyenin kilidini açacak ve onlar?n her ekstra seviye kazan?m?yla daha güçlü olmalar?na izin verecek.
A?a??da bir Kahraman yükseltmek için baz? gereklilikler:

Yuvarlak Masa Kahramanlar? (Turuncu arka planl? Kahramanlar):

Kahraman seviye 100'e ula?mal?
100 adet Alt?n Madalya (Özel Kahraman)
40 adet Prestij Sanca?? (Yaln?zca Yuvarlak Masa Kahramanlar?)


Di?i Kahramanlar? (Leydiler olarak da biliniyorlar):

Kahraman seviye 100'e ula?mal?
100 adet Alt?n Madalya (Özel Kahraman)
40 adet Gül Sanca?? (Yaln?zca Di?i Kahramanlar için)


Kahramanlar (Mavi arka planl? Kahramanlar)

Kahraman seviye 100'e ula?mal?
100 adet Alt?n Madalya (Özel Kahraman)
40 adet Prestij Sanca?? (Yaln?zca Yuvarlak Masa Kahramanlar?)


Yetenek Yükseltme yükseltecek ve kahraman?n mevcut yeteneklerini güçlendirecek. Baz? kahramanlar hatta yeni yeteneklerin kilidini açabilirler!
A?a??da bir Yuvarlak Masa Kahraman?n?n yeteneklerini yükseltmek için gerekliliklerin örne?i:

Yuvarlak Masa Kahramanlar? (Turuncu arka planl? Kahramanlar):

Kahraman seviye 149'a ula?mal?
100 adet Alt?n Madalya (Özel Kahraman)
10 adet Alt?n T?ls?m (Yaln?zca Yuvarlak Masa Kahramanlar?)


Sir Gareth için yükseltilmi? yeteneklerin örnekleri:

Sv2 Alçak Gönüllülü?ü - yürüyü? s?ras?nda Lider Kademe 3 Birlikleri
Sv2 Prens Z?rh? - Savunma için Lider Kademe 3 Birlikleri.
Sv2 Destek Morali - Gareth'in Varl?k birli?in moralini destekliyor. Öyle ki Gareth görevlendirildi?inde ordunun hayat? %92 artt?.


Di?i Kahramanlar (Leydiler olarak da biliniyorlar):

Kahraman seviye 149'a ula?mal?
100 adet Alt?n Madalya (Özel Kahraman)
10 adet Yakut T?ls?m (Yaln?zca Yuvarlak Masa Kahramanlar?)


Lady Laudine için yükseltilmi? yeteneklerin örne?i:

Sv2 Süvari E?itmeni - Süvari Birli?i e?itimi %92 artt?
Sv2 Keskin Kenar - Sald?r?y? 114 kadar artt?r?r
Sv2 Eroin - ilerleme s?ras?nda Lider K2 birlikleri


Sv2 Keskin Kenar - Sald?r?y? 114 kadar artt?r?r

Kahraman seviye 149'a ula?mal?
100 adet Alt?n Madalya (Özel Kahraman)
10 adet Yakut T?ls?m (Yaln?zca Yuvarlak Masa Kahraman? olmayanlar için)


Sir Breunor için yükseltilmi? yetenek:

Yeni Yetenek: Savunma - Savunmada Lider Kademe 1 Birlikleri


Kahraman yükseltme yak?nda tüm sunucularda mevcut olacak. Acele et ve Kahramanlar?n?n h?z?n? artt?r!