Results 1 to 2 of 2

Thread: Purgatory'e Ho?geldin

 1. #1
  Lord Lohki
  Guest

  Purgatory'e Ho?geldin

  Camelot'un Güçlü Lord ve Leydileri,

  En iyi ?övalyeler en ?ahane ?iirleri yaz?p prenses kulelerine t?rman?p beyaz at sürenler veya z?rhlar?n? parlayana dek cilalayanlar de?ildirler.

  En iyi ?övalyeler sadece dövü?ten keyif al?p ?eytan gibi sava?anlar, yüzlerce mücadelenin yara izlerini ta??y?p hiçbir zaman yatakta can vermeyecek olanlard?r.

  Çat??ma durumunda bu ?övalyeler sivrilirler, bar?? vakti sadece sava?a heves ederler.

  Kral Arthur bunu farketti, ve Camelot'?n sadece bu sava?ç?lar? için bir bölge ve sava? alan? olu?turdu. Arthur ve dan??manlar? Arthur Oyunlar? Aç?l?? Töreni nedeniyle uzak bir arazi bulabilmek için aray??lar?nda oldukça zaman harcad?lar.
  Sonunda bir adet buldular – Bat? Denizi'nin arkas?nda uzak mesafede bir k?y?. Merlin ve di?er Druidler karanl?k okyanusu geri çekilmeye zorlayan bir büyü yapt?lar.

  Bu ?ss?z Purgatory en iyi ?övalyelerin seyahat edip sava?a haz?rland??? yer!

  En güçlü ?övalye e?siz bir ödül kazanacak - kendi k?l?c?n? döküp isim ve özelliklerine karar verebilecek! (Baz? denge kurallar?na ba?l? olarak, a?a??da görebilirsin)..

  Kral ?övalyeler hakk?nda onlar?n askeri cesareti ve stratejik dü?ünce gücüne göre karar verecek. Bu nedenle, tüm yap? in?aat?, geli?im zaman? ve harcamalar en aza indirgenecek. Zaman çok önemli!

  Yar??mac?lar üç hafta boyunca Arthur'un Ganimetlerini elde etmek için yar??acaklar. Bu ganimetler çok çe?itli turnuvalardan elde edilebilir.

  Kral bu giri?imin tüm ?övalyeler için elinden geldi?ince adil olmas?n? emretti. Ma?azada hiçbir Gizemli Sand?k olmayacak. Çe?itli turnuvalardan her kat?l?mc? Yuvarlak Kulede de?i? toku? yapabilecekleri Kahramanl?k Mühürleri elde edecek.

  Bu büyü uzun süre devam etmeyecek bunu bil. Üç haftal?k bu giri?imlerden sonra, Merlin'in büyüsü bozulacak ve deniz geri dönecek, öfkeli sava?? söndüren ve ???ldayan ganimet y???nlar?n? k?y?ya geri getiren bir deniz!

  Cesurca sava?, iyi sava?, en iyi oldu?unu herkese kan?tlamak için sava?!  ÖZELL?KLER:


  • ULUSLARARASI SUNUCU sunucusu ingilizce hizmet verecektir. (Forumlarda yerel bilgileri bulabileceksin)
  • SUNUCU ÜÇ HAFTA BOZUNCA AÇIK OLACAK - DAHA SONRA, SUNUCUDAK? HER?EY S?L?NECEK
  • Sezon için yeterlilik kazanan oyuncular ödülü/leri bu sunucu kapand?ktan sonra ana sunucudan alacaklar.
  • HARDCORE PvP SUNUCU: Birlik Saklama YOK, Firar VAR
  • Ma?aza yok, birlik sat??? yok. Ma?aza sadece Merlin'in Jetonu ve Kahramanl?k Mühürü Paketi içerecek.
  • Paral? Asker yok.
  • Bu süper Merlin'in Oyunu Krall???n? sadece 1 Jetona geli?tirebilmen için geni? seçeneklere sahip güçlü araçlardan olu?an araçlar? sa?l?yor olacak!
  • Ho?geldin sand???nda 2 bedava ?ehir ile ba?layacaks?n (ve 2. Teselli ?ehri), ne zaman istersen onlar? in?a edebilirsin!
  • 3. ?ehir ilk hafta sonunda, 4. ?ehir ikinci haftan?n sonunda sana bedavaya verilecek.
  • Tüm binalar 10 kaynak maliyetinde olup in?as? VE geli?timesi 10 saniye al?r.
  • Kaynak üretim binalar? seviye ba??na %50 daha fazla kaynak üretir.
  • Yap? ve Bina gereklilikleri ara?t?rma üzerine kurulmamak üzere geli?tirildi.
  • Birlik e?itim zaman? %25 azalt?ld?
  • K4 birlikleri e?itim için K??la 1* gerektirirler.
  • K5 birlikleri K??lay? do?ru seviyeye yükselterek e?itilebilir. (K??la 1*, 2*, 3*)
  • K6 birlikleri K??lay? do?ru seviyeye yükselterek e?itilebilir. (K??la 1*, 2*, 3*)


 2. #2
  Lord Lohki
  Guest
  Camelot ?ampiyonu - 1 - Elmas - 2 - 100 - Platin - 101 - 200 - Alt?n - 201 - 300- Gümü? - 301- 500- Bronz - 501- 1000 - Cevher - 1001- 2000 - Ta? - 2001 - 3000 - Odun - >3000 (500 mini ganimet)
  Fendragon Tam Seti Fendragon Tam seti Fendragon Tam seti Fendragon Tam seti 1 Fendragon K?l?c? 1 Fendragon K?l?c? 1 Fendragon K?l?c? 1 Fendragon K?l?c? 1 Fendragon K?l?c?
  4 Fendragon armoury chests 3 Fendragon armoury chests 2 Fendragon armoury chests 2 Fendragon armoury chests 1 Fendragon armoury chests
  5 S4 Cephane Sand??? 5 S4 cephane sand??? 4 S4 cephane sand??? 4 S4 cephane sand??? 3 S4 cephane sand??? 3 S4 cephane sand??? 3 S4 cephane sand??? 2 S4 cephane sand??? 2 S4 cephane sand???
  1000 Alt?n Madalyas? 1000 Alt?n madalya 1000 Alt?n madalya 1000 Alt?n madalya 1000 Alt?n madalya 1000 Alt?n madalya 1000 Alt?n madalya 1000 Alt?n madalya 1000 Alt?n madalya
  9 Tam Usta Çekiç 11 8 Tam UÇ 11 7 Tam UÇ 11 6 Tam UÇ 11 5 Tam UÇ 11 4 Tam UÇ 11 3 Tam UÇ 11 2 Tam UÇ 11 1 Tam UÇ 11
  Her Seviye 9 mücevherden 1 adet Her Seviye 9 mücevherden Her Seviye 9 mücevherden 1 adet Her Seviye 9 mücevherden 3 adet Her Seviye 8 mücevherden 2 adet Her Seviye 8 mücevherden 1 adet Her Seviye 7 mücevherden 3 adet Her Seviye 7 mücevherden 2 adet Her Seviye 7 mücevherden 1 adet
  100 elmas 100 elmas 100 elmas 100 elmas 100 elmas 100 elmas 100 elmas 100 elmas 100 elmas
  Nadir K?l?ç senin için dövüldü. Özelliklerini seç.


  AYRICA:


  Sunucunun en iyi 5 oyuncusuna dünya (SINIR sunucu ba??na 1)
  AYRICA:


  En az?ndan 1100 ganimet sahibi tüm oyuncular extra 100 dünya elmas? kazanacaklar. (ANA HESAPLARINDA)


  Sunucu 16 ?ubat Pazartesi 18.00'den itibaren aç?k olacak.

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •