Camelot'un Lordlar? ve Leydileri,

Topluluk için bir haberimiz var: Dayan?kl?l?k ?ksirleri, Merlin'in Jetonlar? ve 100'e kadar Elmas kazanabilece?iniz 5 Günlük Kampanya Patronlar? yeni serisini haz?rlad?k, bu çok istenen araçlara el koyma ?ans?n? sak?n kaç?rma.

Bu nas?l gerçekle?ecek?

Hergün ilerleyen zorluk seviyeleri ile toplamda 5 adet kampanya Patronlar? gerçekle?ecek. ?lk patronu yendi?in an di?erine ve sonrakilere geçi? elde edeceksin, taa ki be?inci ve en son patrona eri?ene kadar.

Geri bildirim için, bu mesaja cevap vererek bu günlük etkinlik hakk?nda öneri verebilir fikrini ortaya koyabilirsin.

Camelot ?övalyeleri oynad???n için te?ekkürler: Kuzey Sava??.