Results 1 to 4 of 4

Thread: Kâse Fragmanlar? nedir?

 1. #1
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Kâse Fragmanlar? nedir?

  Kâse Fragmanlar? çe?itli haftal?k Camelot ?övalyeleri etkinliklerine kat?larak elde edilen de?erli araçlard?r.
  Bu araçlar Yuvarlak Kulede baz? harika özel ödüllerin ipote?ini kald?rmak için kullan?labilir.

  Ama dikkat edin: bu araçlar ?ehirlerine sald?ran rakipler taraf?ndan çal?nabilir.
  Kâse Fragmanlar?n?n çal?nmas?n? engellemek için, oyuncular ?ehirlerini korumak için görevlendirilmi? ?övalyeleri ve ?ehir duvarlar?n? korumas? için yeterli savunmac? birli?i garantiye almal?.
  Savunma için görevlendirilmi? bir ?övalye Kâse Fragmanlar?n?n çal?nma ihtimalini % 50 azaltacakt?r.
  Ayr?ca, ?ehrini savunan her 75.000 birlik potansiyel bir kay?p ?ans?n? % 50 kadar azaltacakt?r.

  Bol ?ans ve tanr?lar sana gülümsesin!

 2. #2
  DanaKabam
  Guest

  Kâse Fragman? - yenilikçi bir etkinlik sistemi

  Sevgili Oyuncular,

  KBN toplulu?u taraf?ndan daha fazla oyun içi etkinlik olmas? ve daha iyi ödüller verilmesi konusundaki istek yinelendi.
  Etkinlikler Camelot ?övalyeleri oyun deneyiminin önemli bir parças? ve her zaman daha fazlas?n? sunmak için çaba gösteriyoruz.

  Buradan yola ç?karak, etkinlikler için özel olarak tasarlanm?? ?kincil Para Birimi'ni tan?tmaktan mutluluk duyar?z. Bu ikincil para birimi, 'Kâse Fragmanlar?', yo?un haftal?k etkinlikler süresinde elde edilebilecek (a?a??da etkinlik takvimini bulabilirsin) ve oyuncular?n bunlar? Yuvarlak Kulede istedikleri ödüllerle de?i? toku? etmesi sa?lanacak.
  Di?er bir deyi?le, çok daha fazla etkinli?e ev sahipli?i yapaca??z ve çok daha fazla kat?l?mc?y? bu etkinliklerde ödüllendirip hediyelerini seçmesini sa?layaca??z!

  Ama hepsi bu de?il!

  Tüm bunlara biraz e?lence eklemek için, ‘Kâse Fragmanlar?' di?er oyuncular?n ?ehirlerine sald?rarak onlardan al?nabilir.
  Çal?nt? Kâse Fragmanlar?n? alma ?ans?n? azaltmak için, oyuncular savunmalar?n? güçlendirmeli ve rakip sald?r?lar?n? geri itmeli.

  Bu yeni sistemin çok fazla potansiyeli oldu?unu dü?ünüyoruz; umar?z beklentilerinizi kar??lar.
  Unutmay?n ki bu denli yenilikçi bir sistem sunmak baz? ince ayarlar gerektirir.
  Bu nedenle, yorumlar?n?z?/geribildirimlerinizi/isteklerinizi uygun bir dille bize aktar?n.

  KBN Ekibiniz

 3. #3
  DanaKabam
  Guest

  ?ubat Kâse Fragmanlar? Ödülleri

  Sevgili Oyuncular,

  Bu ay Yuvarlak Kulede bulabilece?in Ödül Paketi/Sand??? içeri?i:


  Demir Etkinlik Ödülü-Sand?k

  A?a??dakilerden 2 araç:
  10.000 Alt?n
  20.000 Yiyecek
  20.000 Tahta
  20.000 Ta?
  20.000 Cevher
  6 adet Squire'in Kum saati
  1 adet Hasat Duas?
  1 adet Rahip Kutsamas?
  1 adet Gnome Ta? Kesici
  1 adet Cüce Madencilik Araçlar?
  1 adet Kana Susam??l?k
  1 adet K?na kabu?u
  1 adet Kay ile e?itim
  1 adet 12H Bar?? Güvercini

  Bak?r Etkinlik Ödülü - Paket

  1 adet Guinevere'in Kum saati
  1 adet Kay ile e?itim
  2 adet Yayg?n Büyü Tozu
  1 adet 2H Bar?? Güvercini
  1 adet Gümü? Kahraman Madalyonu
  2 adet Az Bulunan Büyü Tozu
  2 adet Nadir Büyü Tozu

  Bronz Etkinlik Ödülü - Sand???

  A?a??dakilerden 2 araç:
  1 adet ?lahi ?lham
  1 adet Semavi Kum Saati
  1 adet Bereketli Kas?rga
  1 adet Bronz Çekiç
  1 adet Saha ?vmesi Sv6
  1 adet ?ehir ?vmesi Sv6
  1 adet VIP Destekleme 7
  1 adet Bronz EXP T?ls?m?
  1 adet Arthur'un Paral? Askeri
  1 adet Emir Kap?s?
  1 adet Orta Pürüzsüz Yakut
  1 adet Orta Pürüzsüz Zümrüt
  1 adet Orta Pürüzsüz Safir
  1 adet Orta Pürüzsüz Elmas
  500.000 Alt?n
  500.000 Yiyecek
  500.000 Tahta
  500.000 Ta?
  500.000 Ore

  Gümü? Etkinlik Ödülü - Sand?k

  A?a??dakilerden 3 araç:
  1 adet Alt?n EXP T?ls?m?
  1 adet Mucizevi Kum Saati
  1 adet VIP Destekleme 8
  2 adet Saha ?vmesi Sv6
  2 adet ?ehir H?zland?rma Sv6
  1 adet Sonsuz Kum saati
  1 adet Usta Çekiç Sv5
  1 adet Sonsuzluk Kap?s?
  1 adet Orta Pürüzsüz Yakut
  1 adet Orta Pürüzsüz Zümrüt
  1 adet Orta Pürüzsüz Safir
  1 adet Orta Pürüzsüz Elmas
  1 Demir EXP T?ls?m?
  1 adet Canilik
  1 adet Demir Deri
  1 adet Merlin'in Pelerini
  1 adet Mistik E?itimi (Sv 240)
  1 adet VIP Destekleme 6

  Alt?n Etkinlik Ödülü - Paketi

  1 adet VIP Destekleme 9
  1 adet Alt?n EXP T?ls?m?
  1 adet Alt?n Kahraman Madalyonu
  1 adet Usta Çekiç (Sv 4)
  5 adet Merlin'in Sihirli Jetonlar?  Platin Etkinlik Ödülü - Sand?k

  A?a??dakiler içinden 5 araç:
  1 adet Sezon 3 Cephane Sand??? (ESK? sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Aziz Cephane Sand???
  1 adet Sezon 3 Cephane Sand??? (ESK? sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Aziz Cephane Sand???
  1 adet Sezon 3 Cephane Sand??? (ESK? sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Aziz Cephane Sand???
  1 adet Sezon 3 Cephane Sand??? (ESK? sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Aziz Cephane Sand???
  1 adet Sezon 3 Cephane Sand??? (ESK? sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Aziz Cephane Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Kutsal Z?rh Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Kutsal Z?rh Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Kutsal Z?rh Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Kutsal Z?rh Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Kutsal Z?rh Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? TAM (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Kutsal Z?rh Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Kutsal Z?rh Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Semavi Z?rh Sand???
  1 adet Sava?ça??r?c? Kalkan (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Semavi Z?rh Sand???
  1 adet Donmu? Ya?mac? K?l?c? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Semavi Z?rh Sand???
  1 adet Sava?ça??r?c? Kalkan (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Semavi Z?rh Sand???
  1 adet Sava?ça??r?c? Silah Sand??? (ESK? Sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Semavi Z?rh Sand???
  10 adet Merlin'in Sihirli Jetonlar?
  1 adet Usta Çekiç Sv5
  1 adet VIP Destekleme 8
  1 adet ?mparatorluk E?itimi (Sv5) (ESK? sunucular) / (YEN? sunucular) - 1 adet Kase E?itimi (Sv245)
  2 adet ?lahi ?lham
  2 adet Refah Haftas?
  3 adet Arthur ile E?itim
  2 adet Canilik
  2 adet Demir Deri
  2 adet Emir Kap?s?
  5 adet 250.000 Alt?n


  Mücevher Etkinlik Ödülü - Paketi

  1 adet Aziz Ekipman Seti (YEN? sunucular) / (ESK? sunucular) 1: 1 adet Sezon 3 Ekipman Seti
  50 adet Merlin'in Sihirli Jetonlar?
  1 adet K?? Sava?ç? Avatar?
  2 adet Merlin Aynas?

 4. #4
  DanaKabam
  Guest

  Düzenli Haftal?k Etkinlik Takvimi

  Sevgili Lordlar ve Leydiler,

  ??te Kâse Fragmanlar? veren tüm etkinliklerin Düzenli Haftal?k Etkinlik Takvimi:  Umar?m bu etkinlikler ho?una gider, sana bol ?ans dileriz!

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •