Results 1 to 6 of 6

Thread: Camelot'ta yeni Birlikler – Yeniden ?simlendirme Forum Etkinli?i!

 1. #1
  DanaKabam
  Guest

  Lightbulb Camelot'ta yeni Birlikler – Yeniden ?simlendirme Forum Etkinli?i!

  Onlara Hayalet Okçular? deniyor.
  Antik Kral taraf?ndan lanetlenmi?, hayaletlere özgü köleler gibi yeryüzünde yürümeye lanetliler.
  Onlara Hayalet Okçular? deniyor.
  Ate? gibi, gözde kaybolmadan evvel sava?ta yan?yorlar.
  Onlara Hayalet Okçular? deniyor.

  Ama bunu de?i?tirebilirsin.

  Kral bu tuhaf hayaletlere ne diyece?i konusunda karars?z, bu yeni askerler için bir isim kararla?t?rmak için Lordlar? ve Leydileri ülkeye davet etti!

  Birlik Bilgileri:

  PVP'de inan?lmaz derecede güçlü ama PVE'de zay?f ama a??r sald?r? yetene?ine sahip

  Lanetli orman evinden kaçarak, hizmet olarak yalzn?ca ölüm bulmay? umarak Camelot'a yeteneklerini sundular.

  Ödüller:

  20 rasgele oyuncu yeni birlikten 10.000 elde etmek için seçilecek.
  Seçilmi?lerden en iyi üç yeni birlikten 1.000 elde etmek için seçilecek.


  Birlik ad? nas?l m? seçilecek?

  Etkinlik bitiminde her dil için 3 favori isim seçece?iz ve Yeniden ?simlendirme Etkinli?inde en fazla Spektral P?rlanta toplam?? oyuncu bu listeden kendi dilinde isim seçme ?ans?na sahip olacak.

  Örne?in Frans?z server?ndaki oyuncular için, di?er Frans?z oyuncular ve Frans?z bölgelerine kar?? sava?acaks?n?z.


  Nas?l kat?l?nabilir?

  1) Seçti?in isimle bu foruma kat?l.
  2) Oyuncu Ad? ve Dünyan? a?a??daki formatta ekledi?ine emin ol:

  Oyuncu ad?,138

  *E?er bu bilgi do?ru ?ekilde iletilmezse ödül garanti edilemeyecektir.

  Etkinlik Kurallar?:
  ?letmeden önce lütfen okuyun:

  - Birlik Ad? birli?in özellikleri ile ilgili olmal?d?r (yukar?da aç?klamay? gör)
  - Uygunsuz dil içeren iletiler, temalar ve görüntüler silinecektir.
  - Yar??mayla ilgili olmayan iletilere izin verilmeyecektir ve silinecektir. - Bu iletilerin içeri?i: di?er oyuncular?n iletilerine yorumlar, spam vs.
  - ?letiler hiçbir çaba, dü?ünce ve yarat?c?l?k içermiyorsa ödül vermeme hakk?m?z sakl?d?r.
  - Bu yar??maya kat?larak, tüm Kural ve kararlara ba?l? oldu?unu son olarak her aç?dan kabul etmi? olacaks?n.

  Etkinlik ba?lang?c?: 30/01/2015
  Etkinlik biti?i: 06/02/2015
  Ön-eleme ve seçim: 07/02/2015 - 11/02/2015
  Kazananlar?n duyurulmas?: 13/02/2015
  Ödüllerin da??t?lmas?: 18/02/2015

 2. #2
  Lord bomber
  Guest

  ?sim önerisi

  Platon, 108
  Lanetli Avc?

 3. #3
  Noob_59T86SM
  Guest
  Bedivere 139
  Lanetli Yay

 4. #4
  mjora
  Guest
  Hayali Avc?

 5. #5
  JacobKabam
  Guest
  Lordlar ve Leydiler,

  Her dilden en iyi 3 birlik ismi seçildi!

  Lanetli Avc?
  Lanetli Yay
  Hayali Avc?

 6. #6
  DanaKabam
  Guest

  Forum Etkinli?ini Yeniden Adland?rma - Ödüller da??t?lacakt?r.


  Hayalet Okçular yeniden adland?rma etkinli?ine kat?ld???n için te?ekkürler. Gereklilikleri yerine getiren oyuncular?n ödüllerini ?u anda da??tt???m?z? bildirmekten mutluluk duyar?z.

  Tebrikler!

  Camelot'taki en yeni birlikler için geribildirim için lütfen bu ba?l??? ziyaret et.Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •