Evaemon serverinde bulunan hesab?mda sald?r? sonras? askerlerim geri dönmedi (askerler ölmedi) ... intikal k?sm?nda tak?l? kald? ve askerleri kullanam?yorum...