Dikkat oyuncu ,

Biz birçok oyuncu yükleme sorunlar? ya??yorsan?z veyaoyun- sohbet veya e-posta i?levlerini kullanmaya çal???rken " fey kand?rmaca " hata al?yorsan?z fark?nday?z . Bu durum için , biz bu k?sa sürede çözülmesi için çal??t?klar?n? biliyoruz lütfen özür dileme . Daha fazla bilgiye sahip oldu?unda biz size güncelleme devam edecektir .

Sabr?n?z ve anlay???n?z için te?ekkür ederiz !

Kuzey Ekibi için al?nm?? Sava??