Selam kabam. Ben bu oyunu oynayal? çok olmad?. Emin degilim ama 600 tl civar?nda yakut ald?m. Daha fazla da olabilir... ben oyun ekran?nda sa?da ç?kan ödül oyunlar? oynad?m. Yakutlar?m?n ço?u oraya harcand?. Ama bir türlü güzel bir ödül ç?kmad? . Hatta sand?k seçme oyununu oynad?m 1000 adet Venge ejderi ç?kaca?? yerde ba?ka bi?i ç?k?yor. Yani aç?kças? bu oyunda hile yapt???n?z? dü?ünüyorum ekran foto?raf?n? kaydettim. Normalde o oyunda ayn? ödülden iki tane yok. Bana ödül ç?kt???nda kalan ödüllere bakt?m ve bana ç?kan ile ayn? ödül de var kalan sand?klarda. Bu konuda bilgi almak istiyorum lütfen. Yoksa bu durumu di?er oyunculara bildirmeyi dü?ünüyorum. .