Han?mlara ve Beylere Selamlar,

Oyuncular?m?za takdirimizi gösterdi?imiz by ay?n bir parças? olarak, Kral Arthur size yerli tüccarla yap?lm?? güzel teklifler sunuyor. Bu demektir l, birçok arac? dükkandan daha uygun bir fiyata alabileceksiniz! ?ndirilmi? fiyatlara bakmak için dükkan? ziyaret etmeyi unutmay?n.

Ya?a King Arthur,
Kuzey Sava?? Krall?k Meclisi