Dün 60 yakuta ald???m ?ansl? göl paketinden ç?kan sandiklar yok. Bu durumla ilgilenmenizi rica ediyorum.