Results 1 to 3 of 3

Thread: CzSk_Rebels

 1. #1
  Lord Merlith
  Guest

  CzSk_Rebels

  Guilda pro ?echy a Slováky, kte?Ă* to myslĂ* vážn?.


  PS1: NevĂ*te náhodou, jak se dajĂ* psát ve h?e hromadnĂ© maily? Je dost otrava obepisovat kaĹľdĂ©ho hrá?e zvláš?...

  PS2: Ti co ve h?e majĂ* základnĂ* nick player(?Ă*slo), tak se prosĂ*m p?ejmenujte.

 2. #2
  Lord Merlith
  Guest
  Jak vypadal náš prvnĂ* testovacĂ* raid:

  Raid se udál 13.2.2014 od 16:00 do 22:00. Trval tedy 6 hodin. A jak to vypadalo? Boss m?l n?co málo p?es 28.000.000HP a cĂ*lem je porazit jej Ăşpln?. Ale žádnĂ˝ strach o prohry, b?hem raidu si hrá? vybĂ*rá jednu ze ?ty? obtĂ*ĹľnostĂ* souboje tak, aby mu nejvĂ*ce vyhovovala. Boje stojĂ* klasicky manu, takĹľe je dobrĂ© si p?ed raidem ud?lat tu?nĂ© zásoby (já jich m?l okolo dvaceti celkem). KaĹľdá obtĂ*Ĺľnost má jinĂ© mnoĹľstvĂ* HP a AT bosse, p?i?emĹľ ta ?tvrtá nejvyššĂ* má rozmezĂ* 109.000-140.000HP a 32.000-45.000AT. ?Ă*m v?tšĂ* celkovĂ˝ damage b?hem raidu zp?sobĂ*te, tĂ*m v?tšĂ* odm?nu na konci zĂ*skáte. P?i kaĹľdĂ© vĂ˝h?e souboje navĂ*c zĂ*skáte jednu nebo dv? truhli?ky. KaĹľdá truhli?ka obsahuje dv? odm?ny jako nap?. mana, stamina, arĂ©na tickety, karta jedno aĹľ ?ty? hv?zdi?ková, sk?Ă*ĹľenĂ© me?e (?ert vĂ*, co znamenajĂ* a k ?emu slouĹľĂ*), atd... My jsme bosse zcela nerozsekali, zbylo mu asi 8 mega Ĺľivota, takĹľe záv?re?nĂ© vyhodnocenĂ* raidu BOSS vs. CzSk_Rebels bylo DRAW (plichta). Na to navazovaly odm?ny za raid, kterĂ© nebyly nic moc práv? kv?li remĂ*ze. Dostali jsme podle zásluh goldy a modrĂ© vyvolávacĂ* kameny na základnĂ* jednotky, pak ješt? jednu základnĂ* kartu. Podle toho, co jsem vyš?oural, tak za zabitĂ* komplet bosse bychom kaĹľdĂ˝ zĂ*skli rare nebo ultra-rare kartu (a moĹľná i vĂ*c).

  TakĹľe doporu?enĂ* pro všechny: neplĂ˝tvejte mana lahvi?ky a šet?ete si je na p?Ă*štĂ* raid

 3. #3
  Lord Merlith
  Guest
  Raid 2014-02-26

  Jó raid se zada?il a tentokrát jsme bosse zkuchli. A to velice rychle
  NezbĂ˝vá neĹľ šet?it mana potiony a raid-scrolly z arĂ©n a hurá na dalšĂ*!Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •