Selamlar dün itibariyle 60 yakut kar??l???nda 1 adet ?ansl? göl sand??? ald?m. Fakat sand??? her açt???mda ayn? sand?ktan 3 adet daha veriyor ba?ka bir?ey vermiyor. Bir sand?k ald???m halde ?u an ayn? sand?ktan 107 adet var.60 yakutumun bo?a gitmesini istemiyorum. Lütfen yard?mc? olur musunuz..

Ilginize te?ekkür eder,iyi forumlar dilerim...