andro?d uygulamas?nda su ejderhas?n? almak için arma toplan?yordu güncellemeden sonra göllerden arma c?km?yor art?k lütfen geri arma toplama gelsin