Ergenekon ittifa?? olarak amac?m?z birlikte yard?mla?arak ho? vakit geçirmektir. dayan??ma ve yard?mla?ma içinde birlikte zevk almak için var?z.

Ergenekon intikam?n ad?d?r da?lara s??amay?p dört bir yana korku salmakt?r.


-EPL?