1. Announcement:
  Forum Rules [Updated 12/21/2016]
  SuperD (Gaea Mobile Moderator)
  12-21-2016
  Views:
  97,304
Page 1 of 2 12 LastLast
Threads 1 to 20 of 34

Forum: Etkinlikler ve Yar??malar

Oyunla ilgili tüm yar??malar?n ç?k?? noktas?! Ücretsiz ödül kazanma ?ans? için sürekli göz atmay? unutmay?n

 1. Bu Forum hakk?nda. Lütfen okuyun!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:30 AM
  kingdoms, camelot, sorunun, sorunu, sorunlar, nas?l, nedir, bölümü, oldu?unca, mümkün, oyunu, bölümüne, lütfen, forumlar?n, oynarken, battle, unutmay?n, sorunlar?, aç?klay?n, geldi?ince, touch, a?amada, nesil, kar??la?t?n?z, elinizden, yüksek, iphone, isminizi, oynuyorsunuz, nereden, mesaja, eklemeyi, içindeki, isminiz, hatayla, getirmemize, yard?mc?, oldu?unuz, haline, düzeltildikçe, güncelliyoruz, northu, te?ekkür, ederiz, mobil, oyundur, ba?lanmaz, hesab?n?za, oyuncular?na, atmay?
  • Replies: 0
  • Views: 371
  10-19-2012, 12:42 PM Go to last post
  • Replies: 2
  • Views: 423
  04-21-2015, 10:33 AM Go to last post
 2. Camelot'taki ma?aralar

  Started by 603486, 01-01-1970 12:08 AM
  hazine, ma?aras?, ayrica, mucizevi, de?i?, büyük, toku?, küçük, merlin, kal?nt?, eri?mek, ma?aras?na, 20.000, 150.000, sand???, ma?ara, elmas?, sonra, alt?n, dünya, k?z?l, madalyonu, kahraman, imparatorluk, seviye, camelottaki, devam, edeceksin, oynayacaks?n, bunlar, basamak, patika, nas?l, birlikleri, cephanelik, öfkesi, güne?, yakut, dönmelisin, bonus, hayali, okçular, hepsini, camelotun, balistas?, söylüyor, de?erli, oldu?unu, bulunacak, etkinlik
  • Replies: 0
  • Views: 394
  05-05-2015, 08:39 AM Go to last post
 3. Kâse Fragmanlar? Etkinlik Sistemi

  Started by 603486, 01-01-1970 12:11 AM
  ilahi, sand???, çekiç, kahraman, saati, çekici, içerir, t?ls?m?, alt?n, ça?r?s?, ku?atma, balistas?, arthur, sand?k, elmas, kutsal, süvari, katapült, 20.000, kap?s?, kulesi, sava?, vagonu, milyon, rehberlik, zümrüt, nadir, demir, büyük, 10.000, yunan, gümü?, yiyecek, 500.000, alt?n/cevher/ta?/odun, ate?i, silah?örü, arabas?, balista, k?l?ç, sülfürü, güvercini, cehennemi, 60.000, askeri, canilik, t?rpan, e?itim, yiyecek/odun/ta?/cevher, ?övalyenin
  • Replies: 4
  • Views: 459
  05-07-2015, 10:32 AM Go to last post
 4. Kâse Sava?lar? - gelecek sezon

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  may?s, sezon, sava?lar?, ertelendi, ilerleme, geli?tirildi, ?imdi, süreci, zaman?, gelecek, ermeden, atanmam??, oyuncularla, olarak, özellikleri, boyutu, birliklerini, kar??la?t?lar, mevzilendirmelisin, ba?lat?ld???nda, oyuncular, do?ru, yeniden, ç?kar?mlar, mare?ali, ödüller, fazla, adalet, limiti, ba???, düzenlendi, sat?n, seviyesine, ba?l?, ittifak, bireysel, al?nm??, yapabilirsin, giri?, geli?tirmeler, unutma, di?er, uyguland?, ?ekilde, e?leme, algoritmas?, tablosuna, lider, s?ralamadan, 18.30
  • Replies: 0
  • Views: 246
  05-08-2015, 02:50 PM Go to last post
 5. ?ttifak EXP Etkinli?i - 06.05.2015 -> 12.05.2015

  Started by 2102728, 01-01-1970 12:06 AM
  ittifak, kademe, sava?lar?, destekleyici, 06.05.2015, destesi, ittifaklar, etkinlik, ödüller, 12.05.2015, etkinli?i, ba???la, 12.00, almayacaklar, ödülleri, dü?ük, 5.000, tarihi, 20.000, ula?t?klar?, maksimum, alacaklar, deneyim, ba??na, miktar?yla, ilgili, zaman, ald???m?z, düzgün, oldu?undan, sonra, erdikten, notlütfen, ittifak?nda, zaman?, biti?, ba?langiç, çal??, beraber, üyelerinle, etkinli?in, sonunda, eri?tiklerinde, e?i?ine, kesin, artt?rmak, seviyesini, ça??r, üyelerini, sava?a
  • Replies: 2
  • Views: 350
  05-11-2015, 10:37 AM Go to last post
 6. Ejderha Hayaleti: Özel Güçleri serbest b?rak

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  ejderha, de?i?, yuvarlak, sürecek, hayaleti, araçlar, güçleri, gerekli, toku?lar?nda, merlinin, delili?inde, seferberlik, edilir, patronlar?n?, bozguna, aya??n?, u?ratarak, fragmanlar?, oyununda, lanetli, yaylar, aç?l?p, ekibin, edilebilir, toku?, toku?lar, kadar, etkinlik, kristalleri, nas?l, ?imdi, ba?l?yor, 2015e, may?s, fragmanlar?yla, imparatorluk, sahip, anahtarlara, donatmak, oldu?u, söyleniyor, özgür, hayaletlerini, arthur, güçlerle, ?övalyeleri, lordlar, b?rak, serbest, leydiler
  • Replies: 0
  • Views: 333
  05-21-2015, 10:18 AM Go to last post
 7. Camelot'un En Güçlü ?ampiyonu Sezon 5

  Started by 1952394, 01-01-1970 12:10 AM
  camelotun, güçlü, sezon, yadigâr, yar??ma, oyuncular?n, burada, turnuva, de?i?ebilir, 21.00, etkinlikler, süresince, ?ampiyonu, sonra, envanterlerinden, bittikten, di?er, ç?kart?lacakt?r, kazanman?n, sat?lmayacak, yadigârlar, dünyalar, kullan?l?r, sadece, de?ildir, çevrilebilir, mükâfat?, kat?l?mc?lar?n, s?ralama, görmek, 90,91,99,104,105,106,107,108,109,110,111,140,123,124,125,134,135,136,137,138,139,142, puanlar?n?, geçerlidir, turnuvalarda, yararlan?p, aksakl?ktan, herhangi, süresinde, s?ralamas?n?, de?i?tiren, yaln?zca, uygulanacakt?r, yapt?r?m, hesaplar?na, etkinlik, denetlenecek, say?mlar?, almakt?r, s?ralamalarda, a?a??daki
  • Replies: 1
  • Views: 393
  05-21-2015, 04:00 PM Go to last post
  • Replies: 1
  • Views: 922
  05-30-2015, 01:05 PM Go to last post
 8. Usta Çekici +12

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  çekiç, zanaatkâr, birli?i, parça, ekipman?, ekipman, ayrica, tamamla, seviye, yak?c?, ilahi, e?itim, kazan, ?imdi, 100.000, tamamlanm??, farkl?, içerir, onlar?, toku?, de?i?, yeteneklerini, etkinlik, dövme, ?ans?, fazlas?, mücevher, 200.000, fazlasi, çekici, efsanevi, sava?, kazan?r, görkemli, onurlu, sand?k, 250.000, ?öhretli, skorunu, nadir, notlar, olmal?, de?il, kümülatif, k?l?ç, bölgede, yükseltilmeli, saymak, sonraki, içerikleri
  • Replies: 0
  • Views: 264
  06-01-2015, 08:25 AM Go to last post
 9. Kâse Sava?lar? - gelecek sezon

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  gelecek, sava?lar?, süresi, haziran, 21.00de, sava?, sezon, mevzilendirme, güçlü, ba?lad?, herkese, ba?l?yor, cumartesi, a?a??daki, u?ratmak, bozguna, rakiplerini, haz?rlan, stratejileri, e?len, sezonu, kal?nt?lar?yla, camelot, uygula, ittifaklar?
  • Replies: 0
  • Views: 250
  06-05-2015, 10:45 AM Go to last post
 10. Kâse Sava?lar? - gelecek sezon

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  gelecek, sava?lar?, süresi, haziran, 21.00de, sava?, sezon, mevzilendirme, güçlü, ba?lad?, herkese, ba?l?yor, cumartesi, a?a??daki, u?ratmak, bozguna, rakiplerini, haz?rlan, stratejileri, e?len, sezonu, kal?nt?lar?yla, camelot, uygula, ittifaklar?
  • Replies: 0
  • Views: 242
  06-12-2015, 03:59 PM Go to last post
 11. Mücevherler 10 - ve kara büyü

  Started by 603486, 01-01-1970 12:08 AM
  ayrica, diken, seviye, yakut, elmas, birlikleri, safir, sand???n, içeri?i, zümrüt, içerikleri, mücevheri, çekiç, etkinlik, arthur, çekici, ?ekilde, ?imdi, ra?men, etraf?nda, zamanda, kadar, mücevherleri, merlin, mücevherler, 11.00te, kontrol, tablosunu, ba?l?yor, lider, haziran, bulursan, kamplar?nda, bulunabilirler, oyunlarda, eriyor, etkinliklerde, alacaks?n, fazla, tekliflerde, tarikatçi, s?raland???n?, nas?l, görmek, birinden, 3.000.000, 1.000.000, ezici, 4.000.000, avc?s?
  • Replies: 0
  • Views: 311
  06-16-2015, 01:39 PM Go to last post
 12. Arthur'un Hazine Kutusu 'Ruh Yak?c?'

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  çekiç, arthurun, yak?c?, hazine, öfkesi, güne?, 500.000, kutusu, alt?n, büyük, nadir, sand???, t?ls?m?, 15000, diken, tarikatç?s?, ayrica, 10000, saati, ilahi, aras?, semavi, rehber, pürüzsüz, bronz, hayalet, demir, madalyonu, kahraman, tap?nak, balistas?, 20000, kutsal, arabas?, ?övalyesi, bacak, z?rh?, k?l?ç, kap?s?, efsanevi, e?itimi, süvari, sand?k, kalitede, etkinlik, yayg?n, destans?, sava?, testudo, katapültü
  • Replies: 0
  • Views: 338
  06-18-2015, 10:04 AM Go to last post
 13. Lanetli Yaylar E?itim Maratonu

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  ayrica, alt?n, demir, a?a??dakilerden, kahraman, madalyas?, birlikleri, cephanelik, hayalet, lanetli, sand?k, birini, sand???, ?övalye, bak?r, t?ls?m?, gümü?, e?itim, paketi, yaylar, t?ls?m, de?i?, bronz, içerir, büyük, yakut, ödüller, öfkesi, tulum, erdikten, parlak, canilik, sezon, çekiç, sonra, maratonu, yuvarlak, kadar, güçlü, ruhlar?n, y?k?c?, k??lalar?n?, biraraya, getirilerek, toplanabilir, yükselt, kilidini, itibaren, 20.06.2015, 200.000
  • Replies: 0
  • Views: 1,085
  06-18-2015, 10:32 AM Go to last post
 14. Inferno için bonus: etkinlik elçisi ol!

  Started by 1952394, 01-01-1970 12:08 AM
  inferno, etkinlik, oyuncu, kabul, ba?ka, mertlik, hiçbir, linkler, sürecek, ödüller, linki, bloga, ba??na, sitesinde, elçisi, m?s?n, etkinli?in, biti?inden, önceki, kurallar, tarihler, ?imdi, pazar, 21.00e, ba?l?yor, haziran, ekibiniz, burada, görebilirsin, detaylar?, s?f?rdan, ba?layan, http://community.kabam.com/forums/sh, ome-to-inferno, sunucu, ector, tan?m, ganstack, cevapla, ba?l???, say?lacak, anons, kabam, verilecek, edilmeyecek, etkinli?i, ihlal, ilettiyse, sonra, uygunsuz
  • Replies: 3
  • Views: 2,360
  06-26-2015, 07:37 AM Go to last post
 15. Efsanevi Be? K?l?ç

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  ayrica, katapült, efsanevi, sand???n, içeri?i, k?l?ç, balistas?, de?i?, mücevher, edilebilir, k?l?çlar, bulabilirsin, merlin, toku?, seviye, arthur, ?ahit, 50.000, k?l?c?, veznedar, 150.000, efsane, dü?ünüyor, 1.000.000, k?l?çtan, 300.000, içerir, gerçek, ödülle, kulede, mesajlar?n?z?, delili?i, merlinin, bulunabilir, fazla, di?er, takip, etkinliklerde, detay, yuvarlak, mesaj, 2.000.000, aç?klama, içerikleri, detaylarla, gelecek, ilahi, e?itim, 100.000, 500.000
  • Replies: 0
  • Views: 1,247
  07-13-2015, 07:43 AM Go to last post
 16. Kuleye T?rman - Efsanevi Be?!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  ödüllendirecek, k?l?ç, de?i?, toku?, yuvarlak, etkinlik, kulenin, onlar?, kulede, kadar, efsanevi, kuleye, yakut, çekici, sand???, ekipman, yak?c?, sand?k, a?a??dakileri, tepeye, ara?t?rmana, ba?la, kazanacaks?n, ilahi, a?a??dakilerin, hepsini, tepesi, içerir, edecek, toku?lar, devam, 12.00e, temmuz, erdikten, etmeyi, unutma, kalacak, karakterler, sonra, kullan?lmam??, ba?l?yor, birlikleri, k?z?l, 300.000e, kavruk, ?imdi, flamas?, e?itim, dövü?çü, olmad???
  • Replies: 0
  • Views: 1,019
  07-16-2015, 08:49 AM Go to last post
 17. Arthur'un Hazine Kutusu

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  çekiç, arthurun, hazine, yak?c?, alt?n, 500.000, güne?, 10000, öfkesi, kutusu, nadir, ilahi, büyük, t?ls?m?, sand???, 15000, saati, bronz, pürüzsüz, hayalet, rehber, semavi, kap?s?, demir, diken, k?l?ç, ayrica, tarikatç?s?, bacak, z?rh?, efsanevi, 20000, madalyonu, kutsal, arabas?, süvari, balistas?, sand?k, ?övalyesi, tap?nak, kahraman, destans?, yayg?n, kalitede, e?itimi, flamas?, sonsuzluk, e?itim, t?rpan, katapültü
  • Replies: 0
  • Views: 1,205
  07-17-2015, 08:42 AM Go to last post
 18. Kâse Sava?lar? - gelecek sezon

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  gelecek, sava?lar?, süresi, sava?, 140000, a?a??daki, sezonu, mevzilendirme, e?len, 18/07/2015, 17/07/2015, herkese, uygula, camelot, ittifaklar?, güçlü, sezon, haz?rlan, rakiplerini, stratejileri, u?ratmak, bozguna, kal?nt?lar?yla
  • Replies: 0
  • Views: 1,179
  07-17-2015, 10:14 AM Go to last post

Page 1 of 2 12 LastLast

Forum Information and Options

Moderators of this Forum

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Contains unread posts
Contains unread posts
Contains no unread posts
Contains no unread posts
More than 15 replies or 150 views
Hot thread with unread posts
More than 15 replies or 150 views
Hot thread with no unread posts
Closed Thread
Thread is closed
Thread Contains a Message Written By You
You have posted in this thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •