1. Announcement:
  Forum Rules [Updated 12/21/2016]
  SuperD (Gaea Mobile Moderator)
  12-21-2016
  Views:
  100,079
Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast
Threads 41 to 60 of 123

Forum: Ar?iv

All inactive threads are moved to this sub-forum.

 1. Garion87 Turnuva ödül hatas?

  Started by 1852873, 01-01-1970 12:09 AM
  acilen, gere?inin, alam?yorum, ödülümü, ra?men, yap?lmas?ni, talep, koordinat, ediyorum, yapmama, seferberlik, 05.02.2014, hatas?, turnuva, ittifak, goblin, olduk, turnuvasi, kudret, garion87
  • Replies: 1
  • Views: 288
  09-29-2014, 10:54 PM Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 221
  09-29-2014, 10:49 PM Go to last post
 2. Ocak Maratonu!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  etkinlik, ekipman, bonusu, kazanacaks?n, seviye, ödüller, elinde, bulunan, seivye, sonra, biti?inden, verielecektir, içinde, güncel, sadece, geçerlidir, de?ildir, dahil, kazand?rmayacakt?r, kurallar, k?l?çlar?, parçalar?, 16/09, parças?, cephane, sand???, dövdü?ün, maratonu, inan?lmaz, kazan, ayrica, k?l?c?, biti?, 18/09, ba?lang?ç, elmas?, döversen, dünya
  • Replies: 0
  • Views: 223
  09-16-2014, 09:59 AM Go to last post
 3. Camelot'un En Güçlü ?ampiyonu: Seazon 2

  Started by 603486, 01-01-1970 12:10 AM
  camelotun, kudretli, güçlü, ?ampiyonu, oyuncular?n, turnuva, sadece, müfakat?, etkinlikler, bütün, sezon, olacakt?r, burada, de?i?ebilir, oyuncu, herhangi, hesaplar?na, s?ralamas?n?, süresinde, yararlan?p, de?i?tiren, aksakl?k, k?stas, mücadele, s?ras?nda, kat?lmak, turnuvalara, s?n?rl?, yapt?r?m, say?lacakt?r, s?ralamalarda, verilecektir, ki?iye, etkinlik, yar??ma, 2,000, gümü?, alt?n, platinum, 4,300, bronz, 15,000, 11,000, 6,500, maden, elmas, dünyalar?, avrupa, kazanman?n, geçerlidir
  • Replies: 2
  • Views: 276
  09-05-2014, 09:59 AM Go to last post
 4. Sahibi olma!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  toku?, de?i?, kulede, merlin’in, fazla, yuvarlak, oyuncu, jetonlar?n?, lunete, buldu?un, bulunabilir, eserleri, eserlerin, oyununda, ç?lg?nl???nda, laz?m, “sürgün“, sürgün’de, tanesi, bulmak, “temizlik“, di?eride, temizlik, ürünleri, yapan, ödüller, hepsini, kullanan, yaym??, edebilirsin, sefer, yapabilirsin, lunete’nin, bonuslar, kahramans?, duyuru, tuhaf, ikisininde, saraydakiler, sabah, konu?tu?unu, yak?nlar?na, görmü?ler, sald?rd?klar?n?, herkeze, gelen, edilmi?ler, topraklarda, güçler, ba?lad?lar
  • Replies: 2
  • Views: 254
  08-29-2014, 12:19 PM Go to last post
 5. Versiyon 17.2 Sürüm Notlar?

  Started by 603486, 01-01-1970 12:06 AM
  versiyon, ku?atma, savunma, lider, s?ralamalar?, oyuncu, kahraman, üstün, art?k, avatar, yak?nda, [link], e?itim, sakl?, etkinlik, gelecek, puanlar?, kuzey, google, seçici, itunes, sezon, ?ehir, oyuncular, göstergesi, adeti/?ifa, sefer, haritalar?nda, gezerken, görüntüsü, kar??, birlikere, ekranda, merkezi, tablosu, güncelli?i, gözden, birlikler, gerçek, olmayan, birliker, zamanl?, yaral?, yükseltilmi?, level-yükseltme, etkinli?i, hücum, dahil, oyun-içi, tablolar?
  • Replies: 1
  • Views: 247
  08-27-2014, 04:07 PM Go to last post
  • Replies: 1
  • Views: 255
  07-31-2014, 01:20 PM Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 229
  07-31-2014, 10:18 AM Go to last post
 6. Merlin’in Ç?lg?nl??? - A?k Takibi - 2 JETON!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  merlin’in, kutsal, ürünler, sihirli, jetonlar, gizli, ekipman, teklifi, sak?n, birlikler, çabuk, paral?, kaç?rma, tap?nakç?lar, ç?lg?nl???, e?itim, mistik, güçlü, asker, e?itimi, fazla, destek, sadece, jetona, olmayacakt?r, mevcut, süreli?ine, ?unlar?da, kazanabilirsin, level, çekiç, ekstra, jeton, topla, ödülleri, oyüzden, arthur, ya?as?n, konseyi, kraliyet, sava??, kuzey, sürmez, acelesi, takibi, histerisini, dükkanda, sonsuza, bulabilirsin, indireme
  • Replies: 0
  • Views: 216
  07-31-2014, 08:57 AM Go to last post
 7. A?k? Kovalama

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  a?k?n?, ancak, owain, iksiri, owainin, ödüllerin, lunetein, laudinei, laudinein, laudine, merlinin, kadar, kolay, yeteri, bunun, olmadan, yard?m, owaine, t?ls?m?n?, aras?nda, getirebilir, kollar?na, haz?rlad?, çekicilik, ç?lg?nl???nda, di?er, ba?l?, etkisini, bulmak, görev, listesi, yuvarlak, ödüllendirileceksin, ?övalye, kuleye, sava??, kraliyet, meclisi, kuzey, arthur, yan?nda, çabalar?n, ödüller, verece?ini, iblis-, ba?aramazsan, biliyor, söylüyor, ba?ar?l?, ekipman
  • Replies: 0
  • Views: 252
  07-31-2014, 08:56 AM Go to last post
 8. Haftal?k Yuvarlak Kule Araç Takaslar?

  Started by 603486, 01-01-1970 12:06 AM
  takas, e?itim, te?ekkür, takaslar?, takas?, populer, haftal?k, haftan?n, yuvarlak, araçlar?, birlikleri, demir, iste?i, olabilir, ilginç, canilik, ederiz, dökme, kral?n, yorumlar?n?z, sava??, öneri, oynad???n?z, geribildirim, varsa, lütfen, http://community.kabam.com/forums/showthread.php?303644-weekly-round-tower-item-exchanges-discussion-thread&p=1729469post1729469, kingdoms, kullan?n?z, camelotkuzey, ba?l???, ilgili, ilahi, ilham, pack-a-punched, kabu?u=, gelecek, dü?ün, k?rm?z?, arthur, galahad, yaz?lacak, söylediniz, fikirlerinize, istedi?inizi, olas?l???n?, de?er, veriyoruz, göstermek, takdirimizi
  • Replies: 1
  • Views: 265
  07-30-2014, 09:37 AM Go to last post
 9. Sezon - Günlük Ödül

  Started by 603486, 01-01-1970 12:06 AM
  elmas, s?ralamada, ürünleri, günlük, edersin, ödüller, platin, s?ralamad?r, gerekli, s?n?fland?rma, klasman, camelotun, alt?n, ?ampiyonu, kereste, 11200, 11.001, cevher, bunlar, gümü?, bronz, oyuncular?, s?ralamadaki, ödüllendirmeyi, kararla?t?rd?, etkilendi, performans?n?zdan, camelot’un, ladyleri, sezondaki, arthur, kutusu, edebilirsin, ürünler, s?ralara, t?rmanmaya, çal??, sezon, bulunursan, çekiçleri, birlikleri, ekipmanlar?, kazanma, s?ralarda, ?ans?
  • Replies: 0
  • Views: 219
  07-28-2014, 04:12 PM Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 242
  07-28-2014, 12:42 PM Go to last post
 10. Merlin'in Ç?lg?nl???

  Started by 603486, 01-01-1970 12:02 AM
  imparatorluk, ?övalye, e?itimi, merlinin, sand???, artt?racakt?r, ç?lg?nl???n?, tebriye, seviye, yuvarlak, onlar?, zaman, topla, kulede, toplad???n, edebilirsin, tamamlad?ktan, gerekli, sonra, ?övalyelere, mümkündür, kat?lmas?, ?övalyenin, kadar, takas, sald?r?, can?n?, kazanan, e?itimini, ?övalye-, ç?lg?nl???, ?imdi, kutsal, herhangi, ula?mal?d?r, sadece, jetona, olmadan, gereklilikler, a?a??, ?övalyeyi, toplayabildi?in
  • Replies: 0
  • Views: 223
  07-28-2014, 10:25 AM Go to last post
 11. Elmas Almada Kolayl?k

  Started by 2064274, 01-01-1970 12:03 AM
  diamond, dragon of atlantis heirs, elmas sat?n alma, elmas, de?il, kredi, almak, oyunu, oynayan, herkes, almada, kolayl?k, çünkü, büyük, oyunun, merhaba, kart?na, sahip, yaparsan?z, hepimiz, ilginiz, te?ekkürler, kolaylik, konuda, yüzden, istedikleri, halde, alam?yorlar, düzenlerseniz, suretinde, kapand???n?, gördüm, android, bakt???mda, serverinde, oynuyordum, tekrar, ba?lamak, sürüme, geçtim, kontör, ceplira, hayran?y?m, al?m?n?, sadece, kart?, versiyonunu
  • Replies: 0
  • Views: 240
  07-24-2014, 06:24 PM Go to last post
 12. Camelot'un En Güçlü ?ampiyonu: Seazon 1

  Started by 603486, 01-01-1970 12:22 AM
  ekipman, ödülü, 10.000, içerir, sihirli, merlin’in, sürprizi, ?unlar?, ?övalyeleri, dünya, elmas?, tap?nak, bölümü, arthurun, 15.000, suikastçi, k?z?l, muhaf?zlar?, megaballista, büyücü, imparatorluk, gölge, esrarengiz, ekipman?, sand?klar?, çekiç, sand???n, seviyesine, çekiçleri, kadar, arthur’un, sezon, hepsini, jetonu, ittifak?n, bütün, merlinin, ?ampiyonu, güçlü, ittifak?, jeton, oyuncu, camelottaki, alacakt?r, merlin, seazon, sand?k, bölü?ü, aç?klamalar?, camelotun
  • Replies: 2
  • Views: 572
  07-18-2014, 10:33 AM Go to last post
 13. Oyun aç?lm?yor acilllllll

  Started by 2057311, 01-01-1970 12:06 AM
  yaziyor, acilmiyor, yardimmmmmmm, sahtekarligi, aç?lm?yor, acilllllll, acilinca
  • Replies: 0
  • Views: 227
  07-15-2014, 10:08 AM Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 278
  07-01-2014, 02:53 PM Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 276
  06-30-2014, 01:34 PM Go to last post
 14. Versiyon 17.1 Sürüm Notu

  Started by 603486, 01-01-1970 12:02 AM
  bütün, versiyon, kuzey, y???n, gücünü, güçlü, ?imdi, ürünler, camelotun, rütbe, oynayarak, yükselterek, dünyana, kahraman?n, s?ralamas?, mükemmli?e, modunda, level, tarla, h?zland?r?c?s?, ?ehir, sihir, büyülenmi?, ?ehrinde, tarlas?nda, yükseltir, kampanya, göster, binalar?, rütbesi, envanterdeki, h?zl?, yükleme, edilmi?, touch4da, optimize, süresi, oyundaki, e?lenceler, görünüm, ?övalyelerin, yenilikler, ilerliyorlar, birlikler, gelecek, ürünleri, iphone, özelli?ini, kullan?m, al?mlar?
  • Replies: 0
  • Views: 238
  06-30-2014, 01:33 PM Go to last post

Page 3 of 7 FirstFirst 12345 ... LastLast

Forum Information and Options

Moderators of this Forum

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Contains unread posts
Contains unread posts
Contains no unread posts
Contains no unread posts
More than 15 replies or 150 views
Hot thread with unread posts
More than 15 replies or 150 views
Hot thread with no unread posts
Closed Thread
Thread is closed
Thread Contains a Message Written By You
You have posted in this thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •