1. Announcement:
  Forum Rules [Updated 12/21/2016]
  SuperD (Gaea Mobile Moderator)
  12-21-2016
  Views:
  101,042
Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast
Threads 21 to 40 of 123

Forum: Ar?iv

All inactive threads are moved to this sub-forum.

 1. Kâse Fragman? Ödül Sezonu!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:16 AM
  fragman?, çal?nm??, dünya, elmas, s?ralama, ayr?ca, ödülleri, tablosunda, lider, jetonlar?, saklayacaks?n, madalyalar?, ödüller, t?kla, ba??nda, gönderilecek, ?anslar, sekmesine, s?n?fland?rmalar, içerir, s?ralamalar?, görmek, etkinlikte, kahraman, turnuvas?ndan, kadar, sonuna, turnuva, etkinliklerinde, fragmanlar?yla, kazand???n, itibaren, sezonu, han?mlar, beyler, andan, ödüllendirileceksin, not-lider, katmayacak, hesaba, örne?in, kazan?rsan, fragmanlar?n?, senden, s?ralamalar, tablosu, di?er, oyunculardan
  • Replies: 0
  • Views: 218
  02-02-2015, 11:07 AM Go to last post
 2. Kâse bulundu

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  canavar, yapt?, dü?man, uçurumdan, ha?in, dunluce, kalenin, ?ekilde, biliniyordu, a?a??, efsanevi, bulundu, sard?, kom?u, fragmanlar?, ilgili, dedikodular, ?imdi, hayallerle, gönderdi, hazine, birliklerini, ak?llar?, araçla, çalmak, trajedi, diyar?na, canavar?n, olarak, da??ld?, ejderha, mantivern, camelot, resminin, kalesinin, sonunda, süsledi?i, kutsal, kâseyi, izledi, yar?s?n?, parçalar?, araya, getirmek, öldürüp, birlikleri, devrildi, açgözlü, lordlar?n?, de?erini
  • Replies: 0
  • Views: 220
  02-02-2015, 09:12 AM Go to last post
 3. etkinlik

  Started by 2178271, 01-01-1970 12:02 AM
  archers, devils, etkinlik
  • Replies: 0
  • Views: 209
  01-30-2015, 05:59 PM Go to last post
 4. Camelot'ta yeni birlikler!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  birlik, hayaletlere, etkinlik, birlikler, oyuncu, seçilmi?, frans?z, deniyor, okçular?, onlara, hayalet, alt?n, araçlar, yaln?zca, isimlendirme, etkinli?i, gümü?, sonunda, sunucudaki, oyuncular, toku?, de?i?, yuvarlak, camelotta, kazanacak, kulede, 51-100, 31-50, kurallar, 21-30, 30/01/2015, nedenlerinden, ötürü, lokalizasyon, 09/02/2015, 11-20, biti?i, ba?lang?c?, bölgelerine, kar??, sava?acaks?n?z, di?er, sunucusundaki, örne?in, yeryüzünde, köleler, lanetlenmi?, frans?zca, 10.000, taraf?ndan
  • Replies: 0
  • Views: 244
  01-30-2015, 05:02 PM Go to last post
 5. ekipman

  Started by 2181171, 01-01-1970 12:03 AM
  112, ekipmani, olmaya, s?k?c?, ba?lad?, elimizdeki, gelistirmeye, kalmadi, oyuncu, ihtimalin, ihtimali, ?ekline, döndü, çekinir, acaba, saygilar, cikar, yenisi, geldik, sonra, her?ey, oyundaki, güçlü, saldiri, ba?layanlarda, savunma, kombinasyonlardan, herkese, kadarki, dagitilsa, ta?lar?, satsa, ekipman, hareketlenirdi, safir, kabam, sadece, çekic, yakut, dahil
  • Replies: 0
  • Views: 227
  01-30-2015, 03:34 PM Go to last post
 6. KBN Bülteni

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  zaman, planland?, tüneli, kampanya, fazla, ?ubat, içerir, neler, olacak, heyecanl?, ittifak, bülteni, olarak, kademelerini, etkinlikler, geli?tirmeye, vermeye, yönelik, bilgi, yak?nda, tasar?m, oyuncuya, etkinlik, ?eyler, haz?rl?yoruz, toku?u, hafta, yapabilece?i, sistemi, gelecek, geli?melere, de?i?ikliklere, planl?yoruz, sonra, yay?nlanacak, ertelenecek, belki, de?i?ime, tutuldu, durumda, ederiz, ekibin, te?ekkür, okudu?unuz, bilgilendirece?iz, ba?l?, faktörlere, yay?nlamay?, de?i?, yakla?madan
  • Replies: 0
  • Views: 257
  01-14-2015, 03:05 PM Go to last post
 7. Camelot Sütunlar?

  Started by 603486, 01-01-1970 12:09 AM
  camelot, kand?r, hücumlara, hay?r, bölge, tekrar, gelecek, tehdit, kuracak, haz?rlanmal?, sald?r?lara, saxon, hikâyelere, ?eytan, anlatt???, adamlar?n?n, kuzey, sava?an, gasp?, kar??, arzulayan, zaman, dayan?kl?, leydilerini, ödüllendirmeye, lordlar?n?, duyuyor, ihtiyaç, haz?rlan?yor, direklerinde, mesaj, fazla, yard?m?na, bunun, üzerine, kurulacak, sütun, ya?ayan, bilgelik, zanaatkârl?k, krall?k, olacak, cesaret, gelmek, istilac?lar, cesur, askerlerin, ?a??rm??, kar??s?nda, istilas?
  • Replies: 4
  • Views: 478
  01-07-2015, 11:17 AM Go to last post
 8. K?? Ekipman? Extravaganza

  Started by 603486, 01-01-1970 12:05 AM
  ekipman?, farkl?, komutlar?, aramaya, delili?inde, oyununda, merlinin, koyul, ödüllendirileceksin, pictleri, edersen, listesi, mesaj?, kontrol, toku?lar?n?, de?i?, komutlar, ödüller, kazand?racak, tutsak, say?daki, pictler, camelota, yakla?t?kça, kazanmak, fazlas?n?, extravaganza, sadece, parçalar?n?, arthur, bilgi, ihtiyac?, setlerinin, üretimini, artt?rd?
  • Replies: 2
  • Views: 304
  12-24-2014, 04:32 PM Go to last post
 9. K?? de?i? toku?u

  Started by 1952394, 01-01-1970 12:03 AM
  sand???, aras?, a?a??dakilerden, avc?s?n?n, büyücü, k?z?l, 20000, 100000, sand?k, içerir, birini, çekiç, alt?n, ayrica, 10000, 50000, destans?, fazlas?, büyük, mabed, ?övalyeleri, megabalista, z?rh?, 100.000, kulesi, kadar, tap?nak, kahraman, madalyonu, sv1den, elmas, balistas?, ?övalyesi, t?ls?m?, vagonu, ku?atma, sava?, cephane, prensin, t?ls?m, paketi, gümü?, kalkan?, mi?feri, fazlas?n?, kazanma, ?ans?, birlikler, k?l?c?, bald?r
  • Replies: 0
  • Views: 259
  12-02-2014, 02:36 PM Go to last post
 10. ???? ? ????????

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  ??????, ?????, ??????, ??????, ?????, ??????????, 4.-10, 11.-50, ???????????, ??????, 51.-100, ??????, ?????, ?????????, ???????, ???????????, ??????, ??????, ????????, ???????, ??????, ??????, ?????, ???????, ?????, ??????, ??????, ?????????, ?????, ???????, ?????, ???????, ???????, ???????, ??????, ?????, ?????????, ????????, ?????????, ???????, ???????, ????????, ??????, ????????, ?????, ???????, ?????, ????????, ???????, ????????
  • Replies: 4
  • Views: 361
  12-01-2014, 02:40 PM Go to last post
 11. K?? Görevleri Camelot'ta - Forum Etkinlikleri!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:09 AM
  kahraman, madalyas?, parlak, çekiç, alt?n, elmas, bölüm, giri?, gümü?, zümrüt, turnuvalar?nda, yakut, forum, safir, ödülleri, görevi, birlik, ittifak, öldürme, fazla, aral?k, görev, günlük, alacaks?n, camelotta, t?ls?ml?, olarak, hafta, kazanacak, gizemli, haftan?n, hediye, e?itim, toplayan, bronz, yapt???n, oyuna, takvimini, ta?lar, misyonu, ödüller, 11inci, 20inci, 21inci, 10uncu, 5inci, 50inci, 51inci, ba?l?, a?a??daki
  • Replies: 0
  • Views: 305
  12-01-2014, 12:36 PM Go to last post
 12. Kahraman Karde?ler

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  karde?in, ayrica, kahraman, sürücü, madalyonu, e?itimi, parlak, içeri?i, sand???n, seviye, alt?n, kazan, yükselt, ku?atma, kutsal, de?er, 50.000, kulesi, a?a??dakileri, dayan?kl?l?k, iksiri, prensin, templar, kahramanlar?n, birini, öfkesi, sayg?s?, sand?k, içerir, boynuzu, sava?ça??r?c?n?n, elmas, yemini, gümü?, seyahati, 100.000, dinadan, pürüzsüz, mi?feri, zümrüt, gururu, testudo, mistik, ödüller, z?rh?, bald?r, sava?, bronz, ?imdi, breunor
  • Replies: 0
  • Views: 262
  11-26-2014, 11:26 AM Go to last post
 13. Dünya Birle?mesi çok yak?nda!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:10 AM
  teçhizat, aktar?lacak, olacak, olarak, dünya, birlikler, oyuncunun, güncel, yeterli, nas?l, hesaba, ötesinde, yenidünyada, önemli, lütfen, envanter, kaybolacak, sa?layacak, hesab?n, yenidünyaya, birle?imi, sahip, yenidünya, farkl?, iyile?me, ?ehirlerini, oyuncular?n, gelecek, dünyalar?n, dünyada, birle?mekte, birle?tirilecek, aç?lana, di?er, dünyalarda, kalan, hesaplar, kaynaklar, hesap, dövmenizi, parçalar, seçmesini, öneriyoruz, araçlar, ?ekilde, a?a??daki, alabilece?i, elmaslar, hesapta, teçhizat?n
  • Replies: 4
  • Views: 809
  11-24-2014, 02:33 PM Go to last post
  • Replies: 6
  • Views: 831
  11-19-2014, 02:29 PM Go to last post
 14. Sava? sisi!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  ayrica, parlak, kahraman, madalyonu, çekiç, alacak, safir, alt?n, yakut, gümü?, sava?, elmas, extra, k?l?c?, etkinlikler, alacak.5, lütuf, kal?n, alacakaranl?k, misin, zümrüt, ke?fetmek, etkinlikte, lider, t?kla, tablolar?na, zenginlikleri, fantastik, 11-15, hafta, 16-25, zafere, bekleyen, ula?anlar?, turnuvalar, tabaka, olacak, oyuncular, olarak, garantili, güzel, ödüller, muamma, ra?men, görebilmene, oldu?u, a?a??dakileri, kazanacak, turnuvada, gelecek
  • Replies: 1
  • Views: 245
  11-12-2014, 12:55 PM Go to last post
 15. Versiyon 17.4 Sürüm Notlar?

  Started by 1952394, 01-01-1970 12:02 AM
  ekipman, topluluk, kazanmak, özellikler, günlük, bildirimi, iyile?tirmeler, art?k, araziler, kaliteni, yak?nda, yükselt, haritada, yenile, iyile?tirilmi?, arayüz, merkezinde, iyile?tirmeleri, yap?ld?, giderildi, hatalar, etkinlik, süresi, edilebilir, tespit, yenilemesi, dünya, yükleme, haritas?, kolay, facebookta, ittifak, tamamla, görevlisi, mesajlar?, bütün, ittifak?nda, görevleri, ödüller, sürüm, notlar?, görev, görevlilere, kolayca, hediyeler, arkada?lar?n, üzere, versiyon, gönder, davetler
  • Replies: 0
  • Views: 211
  11-10-2014, 10:24 AM Go to last post
 16. YEN?! ?ttifak Oyuncu vs. Oyuncu Etkinlikleri

  Started by 603486, 01-01-1970 12:03 AM
  ittifak, oyuncu, etkinlik, mevki, bilgisi, s?ralamalar, payla??lan, sahibi, bilgi, gösterilmeyecek, etkinli?i, tekrar, turnuva, etkinlikleri, ödüller, sonra, bakan, farkl?, mare?al, i?gal, bilgilerde, statüsü, güncellenmi?, gösterilmi?tir, http://i.imgur.com/fgulxsc.png, puanl?, standard, payla??llabilir, mevkiler, payla??labilir, sadece, koordinatlar?, yard?mc?, http://i.imgur.com/p1yroy5.png, önceliklerine, http://i.imgur.com/c4s55sj.png, payla??mdan, yard?mc?s?, mevkinin, sahiptir, yay?nc?, seviyesi, edildi, taraf?ndan, ismi’, ‘at?l’, edilmi?se, ili?kisine, dü?manca, ask?da
  • Replies: 0
  • Views: 355
  11-03-2014, 02:57 PM Go to last post
  • Replies: 0
  • Views: 335
  11-03-2014, 01:20 PM Go to last post
 17. Baron'un Geli?i

  Started by 603486, 01-01-1970 12:05 AM
  ?unlar?, topla, varan, gümü?, parça, alt?n, kahraman, tutsa??, içerir, kazanacaks?n, madalyonu, birlikler, bonus, sand?k, 100.000e, ödüller, t?ls?m?, paral?, seviye, baronun, asker, andan, orman, kadar, parçay?, baron, yükselt, geli?i, herhangi, geldi, artt?r?r, niteli?ini, da??t?lacakt?r, birlikleri, yan?nda, yükseltti?in, sand???, 1800e, 12/10/2014, geçerlidir, etkinli?in, etkinlik, biti?inden, sald?r?, sonra, edeceksin, yakut, demir, 80.000e, birlikte
  • Replies: 0
  • Views: 218
  10-09-2014, 10:03 AM Go to last post
 18. Kaos Mücadelesi

  Started by 603486, 01-01-1970 12:07 AM
  ekipman?, kazanacaks?n?z, kadar, ödüller, ödenecektir, kazanma, 7/10/2014e, elmas?, dünya, toplatsan?z, bilebilir, artitüm, sahiptir-, niteliklere, neler, kazanabilece?inizi, ?ans?n?z, olacak, rastgele, zaten, andan, 6/10/2014, leydiler, mücadelesi, lordlar, 1600ya, ödülü, varsa, toplayabilirseniz, inan?lmaz
  • Replies: 0
  • Views: 201
  10-02-2014, 12:10 PM Go to last post

Page 2 of 7 FirstFirst 1234 ... LastLast

Forum Information and Options

Moderators of this Forum

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Contains unread posts
Contains unread posts
Contains no unread posts
Contains no unread posts
More than 15 replies or 150 views
Hot thread with unread posts
More than 15 replies or 150 views
Hot thread with no unread posts
Closed Thread
Thread is closed
Thread Contains a Message Written By You
You have posted in this thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •