1. Announcement:
  Forum Rules [Updated 12/21/2016]
  SuperD (Gaea Mobile Moderator)
  12-21-2016
  Views:
  101,012
Page 1 of 7 123 ... LastLast
Threads 1 to 20 of 123

Forum: Ar?iv

All inactive threads are moved to this sub-forum.

  • Replies: 6
  • Views: 831
  11-19-2014, 02:29 PM Go to last post
 1. Merlin 108 Kampanya

  Started by 1646872, 01-01-1970 12:06 AM
  kampanya, merlin, hemen, s?k?c?, server, de?i?iyor, almaya, güzel, ilgilenirseniz, art?k, ba?lad?, hafta, serverda, kadar, yakla??k, süredir, diyer, de?i?tirilmiyor, droplar?
  • Replies: 6
  • Views: 1,347
  03-19-2015, 04:10 PM Go to last post
 2. Kabam Forumlar? Davran?? Kurallar?

  Started by 603486, 01-01-1970 12:41 AM
  kabam, davran??, ilgili, forumlar?, di?er, üzere, olmak, hizmet, önlemler, taraf?ndan, türleri, dahil, ancak, kurallar, ?artlar?n?, forumlar, kurallar?n?, yükümlülük, al?nan, ileti?im, neden, olabilir, kurallar?, mesajlar, forum, olarak, kurallara, ihlalleriyle, tutmaktad?r, kurallar?n?n, aç?klanan, kapsamamaktad?r, takdir, kurallar?nda, edilmesi, ihlal, herkese, geçerlidirler, ziyaretçi, yetkisi, avatarlar, mesajlar?, feragatnamesi, burada, ç?kar?lman?za, hariç, yükümlülükleri, belirtilenlerle, forumlardan, taraf?n?zdan
  • Replies: 5
  • Views: 450
  10-19-2012, 12:38 PM Go to last post
  • Replies: 5
  • Views: 1,277
  02-18-2015, 12:05 PM Go to last post
 3. Camelot Sütunlar?

  Started by 603486, 01-01-1970 12:09 AM
  camelot, kand?r, hücumlara, hay?r, bölge, tekrar, gelecek, tehdit, kuracak, haz?rlanmal?, sald?r?lara, saxon, hikâyelere, ?eytan, anlatt???, adamlar?n?n, kuzey, sava?an, gasp?, kar??, arzulayan, zaman, dayan?kl?, leydilerini, ödüllendirmeye, lordlar?n?, duyuyor, ihtiyaç, haz?rlan?yor, direklerinde, mesaj, fazla, yard?m?na, bunun, üzerine, kurulacak, sütun, ya?ayan, bilgelik, zanaatkârl?k, krall?k, olacak, cesaret, gelmek, istilac?lar, cesur, askerlerin, ?a??rm??, kar??s?nda, istilas?
  • Replies: 4
  • Views: 478
  01-07-2015, 11:17 AM Go to last post
 4. Dünya Birle?mesi çok yak?nda!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:10 AM
  teçhizat, aktar?lacak, olacak, olarak, dünya, birlikler, oyuncunun, güncel, yeterli, nas?l, hesaba, ötesinde, yenidünyada, önemli, lütfen, envanter, kaybolacak, sa?layacak, hesab?n, yenidünyaya, birle?imi, sahip, yenidünya, farkl?, iyile?me, ?ehirlerini, oyuncular?n, gelecek, dünyalar?n, dünyada, birle?mekte, birle?tirilecek, aç?lana, di?er, dünyalarda, kalan, hesaplar, kaynaklar, hesap, dövmenizi, parçalar, seçmesini, öneriyoruz, araçlar, ?ekilde, a?a??daki, alabilece?i, elmaslar, hesapta, teçhizat?n
  • Replies: 4
  • Views: 808
  11-24-2014, 02:33 PM Go to last post
 5. ???? ? ????????

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  ??????, ?????, ??????, ??????, ?????, ??????????, 4.-10, 11.-50, ???????????, ??????, 51.-100, ??????, ?????, ?????????, ???????, ???????????, ??????, ??????, ????????, ???????, ??????, ??????, ?????, ???????, ?????, ??????, ??????, ?????????, ?????, ???????, ?????, ???????, ???????, ???????, ??????, ?????, ?????????, ????????, ?????????, ???????, ???????, ????????, ??????, ????????, ?????, ???????, ?????, ????????, ???????, ????????
  • Replies: 4
  • Views: 361
  12-01-2014, 02:40 PM Go to last post
 6. ?ttifak Olu?turma

  Started by 2102728, 01-01-1970 12:15 AM
  ittifak, ba?l?, oyuncunun, etti?ine, ganimeti, 67135spartiat260625, 68123invictus257995, 69135ghost_empire257415, 70134helvetica_elite255695, 66142greek_punishers264640, 65111rebalance271585, 62136ira_de_magnos276815, 63123just4fun274195, 64109?pocalypsis274075, 71104archanges254820, 72138?_ð_?254570, 74104dothraki248940, 75139azrail243520, 78108mahser_bingoo240495, 77135les_dothrakis_242640, 79104?z???51?240400, 6199renegådøs277835, 73125twiztedink254480, 81135la_choc_team239480, 80135oko_zo_oko240345, 76136g????_de_d??gon242750, 57136armagedon292130, 46125ragnarapostles334405, 47106diegefährten313380, 48137russian_empire312840, 49134hellenicempire310020, 4599?ar?wârrîørs339010, 44109lef343095, 41142c.c.c.p350690, 42137ventidiasgard345620, 43111thelegionarmy343695, 50123world_of_fear304780, 51137vvv304310, 82135ultimate_konoha239325, 58106sons_of_anarchy291125, 59142lef290160, 56125snatchers293520, 55134toxicblades293775, 5299x?îvî?îø?_æzû?x303355, 53137last_heroes303050, 54123challengers296995, 60136_god_of_war_280705, 86142rmm230285, 111136despertaferro204120, 112134eidgenossen202110
  • Replies: 4
  • Views: 1,408
  03-20-2015, 09:07 AM Go to last post
 7. KBN Oyuncu Takdiri Ayl?k Çekili?ler Resmi Kurallar

  Started by 603486, 01-01-1970 12:11 AM
  bireysel, giri?, çekili?ler, giri?ler, kat?l?mc?, sponsor, döneminde, kabul, edilecektir, seçilen, kat?l?mc?n?n, olarak, mobil, diskalifiye, e-posta, piyango, seçilmi?, içinde, potansiyel, sponsorun, herhangi, ödülü, uygun, ba?ka, resmi, nitelikli, edemezse, do?ru, yanl??, al?nan, oturum, adresi, otomatik, kingdoms, camelot, rastgele, biti?, gerekli, çekili?lere, çekili?te, taraf?ndan, sahibi, kanadal?, kat?l?mc?lar, belirlenen, durumunda, edilmeyecektir, sonraki, sunulan, sorumlu
  • Replies: 4
  • Views: 505
  03-07-2014, 11:02 AM Go to last post
 8. Kâse Fragmanlar? nedir?

  Started by 603486, 01-01-1970 12:14 AM
  sunucular, sand???, cephane, ya?mac?, donmu?, k?l?c?, pürüzsüz, kutsal, alt?n, etkinlik, semavi, ödülü, sezon, saati, 500.000, destekleme, merlinin, t?ls?m?, çekiç, demir, 20.000, e?itim, ivmesi, a?a??dakilerden, e?itimi, jetonlar?, sava?ça??r?c?, sihirli, kap?s?, bronz, yiyecek, ?ehir, tahta, paketi, kalkan, ekipman, zümrüt, safir, sand?k, canilik, yakut, elmas, güvercini, bar??, ilahi, kahraman, madalyonu, gümü?, ilham, nedir
  • Replies: 3
  • Views: 1,426
  02-03-2015, 03:23 PM Go to last post
 9. Camelot'un En Güçlü ?ampiyonu: Seazon 1

  Started by 603486, 01-01-1970 12:22 AM
  ekipman, ödülü, 10.000, içerir, sihirli, merlin’in, sürprizi, ?unlar?, ?övalyeleri, dünya, elmas?, tap?nak, bölümü, arthurun, 15.000, suikastçi, k?z?l, muhaf?zlar?, megaballista, büyücü, imparatorluk, gölge, esrarengiz, ekipman?, sand?klar?, çekiç, sand???n, seviyesine, çekiçleri, kadar, arthur’un, sezon, hepsini, jetonu, ittifak?n, bütün, merlinin, ?ampiyonu, güçlü, ittifak?, jeton, oyuncu, camelottaki, alacakt?r, merlin, seazon, sand?k, bölü?ü, aç?klamalar?, camelotun
  • Replies: 2
  • Views: 574
  07-18-2014, 10:33 AM Go to last post
 10. Camelot'un En Güçlü ?ampiyonu: Seazon 2

  Started by 603486, 01-01-1970 12:10 AM
  camelotun, kudretli, güçlü, ?ampiyonu, oyuncular?n, turnuva, sadece, müfakat?, etkinlikler, bütün, sezon, olacakt?r, burada, de?i?ebilir, oyuncu, herhangi, hesaplar?na, s?ralamas?n?, süresinde, yararlan?p, de?i?tiren, aksakl?k, k?stas, mücadele, s?ras?nda, kat?lmak, turnuvalara, s?n?rl?, yapt?r?m, say?lacakt?r, s?ralamalarda, verilecektir, ki?iye, etkinlik, yar??ma, 2,000, gümü?, alt?n, platinum, 4,300, bronz, 15,000, 11,000, 6,500, maden, elmas, dünyalar?, avrupa, kazanman?n, geçerlidir
  • Replies: 2
  • Views: 276
  09-05-2014, 09:59 AM Go to last post
 11. K?? Ekipman? Extravaganza

  Started by 603486, 01-01-1970 12:05 AM
  ekipman?, farkl?, komutlar?, aramaya, delili?inde, oyununda, merlinin, koyul, ödüllendirileceksin, pictleri, edersen, listesi, mesaj?, kontrol, toku?lar?n?, de?i?, komutlar, ödüller, kazand?racak, tutsak, say?daki, pictler, camelota, yakla?t?kça, kazanmak, fazlas?n?, extravaganza, sadece, parçalar?n?, arthur, bilgi, ihtiyac?, setlerinin, üretimini, artt?rd?
  • Replies: 2
  • Views: 304
  12-24-2014, 04:32 PM Go to last post
 12. Camelot'a Ziyaretçi

  Started by 603486, 01-01-1970 12:05 AM
  güçlü, wenxin, üzere, merlin, onlar?, ziyaretçi, camelota, fi?ekleri, kutlamak, k?rm?z?, festivali, bahar, biraz, olacaklar, zarflar, kombine, ediyor, merlini, malesef, merlinin, delili?inde, aslan, alt?n, oyunundaki, sand?klar?, yard?mc?, gelecek, mesaja, devam, detaylar?, listesi, eklenmi?, hediyesi, ba?lamana, bulabilirsin, zarflar?, ödüllendirecek, olu?turacak, biryerlerde, hediyeyi, mükemmel, yuvarlak, kulede, zengin, ?ekilde, edersen, toku?, de?i?, araçlar, yak?l?nca
  • Replies: 2
  • Views: 1,072
  02-19-2015, 03:41 PM Go to last post
 13. Sahibi olma!

  Started by 603486, 01-01-1970 12:04 AM
  toku?, de?i?, kulede, merlin’in, fazla, yuvarlak, oyuncu, jetonlar?n?, lunete, buldu?un, bulunabilir, eserleri, eserlerin, oyununda, ç?lg?nl???nda, laz?m, “sürgün“, sürgün’de, tanesi, bulmak, “temizlik“, di?eride, temizlik, ürünleri, yapan, ödüller, hepsini, kullanan, yaym??, edebilirsin, sefer, yapabilirsin, lunete’nin, bonuslar, kahramans?, duyuru, tuhaf, ikisininde, saraydakiler, sabah, konu?tu?unu, yak?nlar?na, görmü?ler, sald?rd?klar?n?, herkeze, gelen, edilmi?ler, topraklarda, güçler, ba?lad?lar
  • Replies: 2
  • Views: 254
  08-29-2014, 12:19 PM Go to last post
 14. Elmas satin aliminda kolaylik

  Started by 1107627, 01-01-1970 12:29 AM
  tesekkurler, elmas, almak, kolaylik, kredi, de?il, oyunu, ederim, yüzden, oynayan, çünkü, sahip, temin, herkes, artacakt?r, kart?na, alam?yorlar, ilginiz, te?ekkürler, hepimiz, halde, fazla, konuda, yaparsan?z, istedikleri, suretinde, güzel, sundu?unuz, al?m?n?, te?ekkür, öncelikle, satin, aliminda, merhaba, sadece, kart?, sat???, hatta, düzenlerseniz, ceplira, kontör
  • Replies: 2
  • Views: 161
  08-02-2013, 07:47 PM Go to last post
 15. *~?ttifak Sava? Ç??l??? Müsabakas?~*

  Started by 603486, 01-01-1970 12:12 AM
  ittifak, slogan?, etkinlik, slogan, ba??na, isminiz, ittifak?n?z?n, seçilecektir, ç??l???, sava?, kat?l?m, sadece, olmamal?d?r, yap?labilir, bütün, events-eu@kabam.coma, at?lan, yazarak, dünyan?z?, ba?l???, mesaj, kat?l?mlar, motto, kelimeden, bizim, oyuncu, ekibi, sava??, takdiri, ayl?k, http://community.kabam.com/forums/showthread.php?250262-kbn-oyuncu-takdiri-ayl%c4%b1k-%c3%87ekili%c5%9fler-resmi-kurallar&p=1469778post1469778, kurallar, resmi, çekili?ler, kuzay, ödüller, payla??lacakt?r, ba?l?kta, taraf?m?zdan, biti?inden, verilecektir, içerisinde, adresine, olacakt?r, hakk?, di?erlerine, gururunu, rastgele, @event-euda, payla?arak
  • Replies: 2
  • Views: 145
  03-12-2014, 03:47 PM Go to last post
 16. Ödeme yapt?m fakat gemler gelmedi

  Started by 1107975, 01-01-1970 12:20 AM
  mehmet, fakat, gecmedi, hesab?ma, nas?l, ald?m, izleyebilirim, sat?n, gelmedi, gemler, yapt?m, android, cihaz?m, ödeme
  • Replies: 2
  • Views: 202
  04-02-2013, 11:36 PM Go to last post
 17. Garion87 Turnuva ödül hatas?

  Started by 1852873, 01-01-1970 12:09 AM
  acilen, gere?inin, alam?yorum, ödülümü, ra?men, yap?lmas?ni, talep, koordinat, ediyorum, yapmama, seferberlik, 05.02.2014, hatas?, turnuva, ittifak, goblin, olduk, turnuvasi, kudret, garion87
  • Replies: 1
  • Views: 288
  09-29-2014, 10:54 PM Go to last post
  • Replies: 1
  • Views: 255
  07-31-2014, 01:20 PM Go to last post

Page 1 of 7 123 ... LastLast

Forum Information and Options

Moderators of this Forum

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Contains unread posts
Contains unread posts
Contains no unread posts
Contains no unread posts
More than 15 replies or 150 views
Hot thread with unread posts
More than 15 replies or 150 views
Hot thread with no unread posts
Closed Thread
Thread is closed
Thread Contains a Message Written By You
You have posted in this thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •